Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma katru gadu tiek uzlabota un pilnveidota saskaņā ar apstiprinātajiem stratēģiskajiem mērķiem. RISEBA kvalitātes nodrošināšanas process balstās uz ENQA (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas tīkls) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības jomā, EFQM izcilības modeli un EFMD studiju programmu akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem.

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png