Biznesa vadība digitālā vidē

“RISEBA bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība digitālā vidē” izvēlējos, jo strādāju IT jomā un papildus IT zināšanām vēlējos apgūt arī biznesa jomu. Uzskatu, ka esmu veicis pareizo izvēli, jo šajā programmā pasniegtās zināšanas ir ar praktisku vērtību un ļauj man labāk saprast, kā tehnoloģijas var likt lietā, lai veiktu veiksmīgu uzņēmējdarbību.”

Kristaps.png

 

Kristaps Skutelis, students,
“TestDevLab” sabiedrisko
attiecību vadītājs


Par programmu

Programma veidota tiem, kurus interesē uzņēmējdarbība un IT tehnoloģijas. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā sava uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs,kurš darbojas  IT, digitālā mārketinga un citās mūsdienu tehnoloģiju nozarēs.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā (studiju virzienu akdreditācijas lapa, sk. “E-bizness”iepriekšējais programmas nosaukums )
Profesionālā kvalifikācija: elektroniskās komercijas speciālists
Specializācijas:  e-bizness, e-mārketings
Studiju valoda: latviešu un angļu
Studiju forma: pilna laika dienas; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Kredītpunkti: 160
ECTS: 240
EKI: 6

 

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 15.07.2019., tad izmanto RISEBA Dreamapply

Ja vēlies pieteikties studijām līdz 15.07.2019., tad izmanto portālu Latvija.lv


sk (1)_1.jpg

Programmas direktors:
Aleksandrs Skvorcovs
Tel.: +371 25620748
E - pasts: [email protected]


Programmas priekšrocības

  • studiju programma, kas dod ne tikai uzņēmējdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību;
  • pēc studiju pabeigšanas var nodarboties gan ar uzņēmējdarbību, gan strādāt dažādās nozarēs IT jomā;
  • pieprasīta specialitāte gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū;
  • studiju process modernā tehnoloģiju vidē;
  • jau pirmajā studiju gadā studenti veido reālu interneta projektu, kas tiek attīstīts turpmākajos studiju gados;
  • studentiem ir pieejami bezmaksas Microsoft produkti;
  • studentiem ir iespēja piedalīties augstskolas un sadarbības uzņēmumu līgumu projektos;
  • vairāki priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā;
  • studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārzemju augstskolām;
  • elastīgs studiju un maksāšanas grafiks.

Programmas saturs*

1.kurss 2.kurss
Mikroekonomika
Vadībzinības
Ievads e-biznesā
Web programēšanas pamati 1
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Biznesa komunikācijas 
angļu valodā 1
Biroja lietišķā programmatūra
Augstākā matemātika
Tīmekļa vietnes projektēšana
Biznesa komunikācijas 
angļu valodā 2
Civilā aizsardzība
Makroekonomika
Datu struktūra un algoritmi
Grāmatvedība
Web programēšanas pamati 2
Prezentācijas prasmes
Prakse Web programēšanā
Kursa darbs Web programmēšanā
 

Uzņēmējdarbība
Web satura vadības sistēmas
Mārketings
Sociālā psiholoģija
Personālvadība
Svešvaloda (krievu, franču, spāņu)
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Biznesa komunikācijas 
angļu valodā 3
Biznesa datu apstrādes tehnoloģija
Biznesa komunikācijas 
angļu valodā 4
Matemātiskās datu apstrādes metodes
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Mārketinga pētījumi
Interneta mārketinga metodes
Prakse Interneta mārketingā
Kursa darbs Interneta mārketingā
Sociālo tīklu mārketings


 

3.kurss 4.kurss
Interneta tehnoloģijas
Banku loma uzņēmējdarbībā
Datoru operētājsistēmas & datu drošības risinājumi
Pētījumu metodoloģija
Multimediju tehnoloģijas
Stratēģiskā vadībzinība
Starptautiskais bizness
Biznesa procesu modelēšana
Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesu vadība
Projektu vadīšanas pamati
Tīklu datu bāzes
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Prakse "Darbs ar uzņēmuma resursu vadības sistēmām (ERP)"
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Datorgrafika un grafiskās paketes
Mobilo aplikāciju izstrāde
Prakse tīklu datu bāzēs / mobilo aplikāciju izstrādē
Kursa darbs Tīklu datu bāzēs / mobilo aplikāciju izstrādē

Lietišķā spēle "INTOPIA™"
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas 
Investīcijas
Dizaina pamati
Ētika un sociālā atbildība 
Inovāciju menedžments
Loģistika
Pārdošanas māksla
Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas

Pirmsdiplomdarba prakse (e-produkta izstrāde)
Kvalifikācijas eksāmens + Bakalaura darbs (2 KP+10 KP)
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu.

Iestāšanās nosacījumi

Iestāšanās procesā tiek vērtētas pretendentu sekmes latviešu valodas un svešvalodas centralizētajos eksāmenos un atestātā kopumā.
Informācija par iestāšanās procesu atrodama mājas lapas sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2019./2020.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu 2430 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
4.5 gadi latviešu 2160 EUR gadā
Tālmācība 4.5 gadi latviešu  2000 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas. 

ATLAIDES

Atlaides

 

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png