Jaunieši PAR klimatu! #ClimateOfChange

Pašlaik mēs saskaramies ar vienu no šī gadsimta nemierīgākajām desmitgadēm. Visi signāli liecina, ka pastāvošā kārtība ir ilgtermiņa drauds cilvēcei un videi.

Lai nodrošinātu nākotni ikvienam, tagad ir īstais brīdis aicināt uz sistēmiskām izmaiņām un klimata taisnīgumu.

 

Paraksti petīciju šeit

 

Iesaistīto pušu konference (COP 27) notiks 2022.gada novembrī Ēģiptē un tā būs izšķiroša valstu vadītājiem, lai risinātu klimata krīzi un nodrošinātu globālo taisnīgumu. Mums ir jātop sadzirdētiem!

Klimata pārmaiņas notiek šeit un tagad, kad 20 miljoni cilvēku katru gadu ir spiesti pamest savas mājas. Valdošā ekonomiskā sistēma, kas lielā mērā balstās uz fosilo kurināmo un ekstrahīvismu, ir vides sabrukuma pamatā - pašreizējo un nākotnes konfliktu centrā. Mēs nevaram nodalīt šīs tēmas – tās ir savstarpēji saistītas un jārisina kopā.

Politikas veidotājiem ir jāsavieno šie problēmjautājumi un jāveicina taisnīga un ilgtspējīga nākotne, labklājīga ekonomika un miers visiem. COP27 mēs pieprasīsim Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai veikt sekojošas darbības:

 

1.Saglabāt globālo sasilšanu zem 1,5°C, līdz 2040. gadam panākot ES klimata neitralitāti, paātrinot pārejas procesu uz tīras un atjaunojamās enerģijas izmantošanu un pārtraucot fosilā kurināmā finansēšanu;

2. Virzīties uz sociāli un ekoloģiski taisnīgu ekonomiku ārpus IKP rādītājiem, izvirzot sabiedrības un dabas intereses augstāk par korporāciju interesēm;

3. Aizsargāt klimata pārmaiņu dēļ radušos migrantus, izmantojot uz cilvēktiesībām balstītu migrācijas politiku un nodrošinot neaizsargātākajām kopienām finansiālu un tehnisku atbalstu;

4. Veicināt jauniešu līdzdalību, lai integrētu augšupvērstu pieeju un redzējumu politisko lēmumu pieņemšanā, izveidojot Jaunatnes padomes ES un tās dalībvalstīs.

Video saite šeit

Šajā savstarpēji saistītajā pasaulē mēs varam būt daļa no pārmaiņām. Tavs paraksts ir neaizstājams, lai klimata taisnīgums izskanētu COP27. Lai mūsu viedoklis tiktu sadzirdēts, mums ir skaidri jāpauž, kādu nākotni vēlamies savai planētai un cilvēkiem — plaukstošu nākotni ikvienam. Viss sākas ar Tavu parakstu, esi #ClimateOfChange!

RISEBA x climat

RISEBA x CLIMAT

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png