Biznesa modeļi un to inovācijas

Kursa apmeklējuma maksa

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg 590.00 EUR*

 

Atgriezties uz kopējo sarakstu 

Pasniedzējs 

IVARS GODMANISIvars Godmanis

Izglītība:
Dr.phys.
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Darba pieredze: 
Ivars Godmanis ir RISEBA docents, fiziķis, finansists un politiķis. I. Godmanis bija Latvijas Ministru padomes priekšsēdētājs: pirmās valdības pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vadītājs, pēc tam bijis arī Ministru prezidents, ministrs vairākās valdībās, Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāts.

Kursa apraksts

Programmas mērķis ir:
- sniegt klausītājiem zināšanas par pašlaik pasaulē valdošajiem konceptiem par dažādiem biznesa modeļiem, par veiksmīgākajiem biznesa modeļiem un to inovācijām;
- dot iespēju klausītājiem pašiem radīt savu potenciālo biznesa modeli (modeļus), pilnībā to raksturojot un  pamatojot tā dzīves spēju un veicot tajā nākotnē nepieciešamās vai vēlamās  inovācijas;
- dot iespēju klausītājiem pašiem veikt sava jau esošā biznesa modeļa maiņas, uzlabošanas, inovācijas modelēšanu.

Programmā  ir parādīti 54 veiksmīgākie biznesa modeļi pasaulē, raksturoti šo modeļu pirmsācēji un inovatori, analizēti apstākļi un nepieciešamie nosacījumi šo modeļu izmantošanai. Raksturoti jautājumi, uz kuriem jāatbild, lai mēģinātu pielietot kādu no šiem modeļiem, tos piemērojot konkrētajā vietā un laikā.

Izmantojot ASV mazo uzņēmumu darbības pieredzes analīzi, programmā  tiek raksturotas dažādu biznesa modeļu izpausmes un īpatnības, kuras nodrošina veiksmīgu uzņēmējdarbību. 

Kā atsevišķa tēma kursā tiek pasniegta radikāli jauna tipa biznesa modeļu - biznesa platformu “uzvaras gājiens” modernajā pasaulē, raksturotas galvenās biznesa platformas (Amazon, Apple, Google, Facebook u.c.)

Kursā tiek pasniegtas jaunākās metodes biznesa modeļu inovēšanā : 
-    VARIM ( Vērtība, Piemērojamība, Vienreizība, Imitējamība, Monetizācija) struktūras izmantošana biznesa modeļa ienesīguma potenciāla izvērtēšanā;
-    atsevišķu biznesa modeļu inovāciju iespēju un draudu analīze (“Garās astes” fenomens, “ Mazāk ir vairāk” inovācijas,“ Graujošās” tehnoloģijas).

Īpaša uzmanība tiek pievērsta biznesa modeļa inovāciju ieviešanai un īstenošanai dzīvē - reālajā uzņēmējdarbībā:
-    raksturota BS2PE ( Biznesa modelis, Struktūra, Sistēmas, Cilvēki, Vide) izmantošana,
-    nosaukti un raksturoti dažādie inovāciju veidi, tās īstenojot dzīvē.

Tēmas

Semināra laikā tiek aplūkotas šādas tēmas:

 1. Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība. Apgrozāmo līdzekļu relatīvā ekonomija. Finansēšanas politika. Praktiskā piemēra analīze – nepieciešami apgrozāmie līdzekļi.
 2. Krājumu pārvaldība. Krājumu pārvaldības metodes. ABC metode. Optimālā piegādes partija – tabulārā metode, Vilsona formula. Signālkrājums.Praktiskā piemēra analīze – krājumu pārvaldības metodes.
 3. Debitoru parādu pārvaldība. Kredītpolitika – izmaiņu novērtēšana. SKONTO atlaides.Praktiskā piemēra analīze – kredītpolitika.
 4. Kapitāla struktūras pārvaldība. Finansēšanas avotu struktūra. Kapitāla cena. Finanšu sviras efekts.Praktiskā piemēra analīze – kapitāla struktūra, finanšu sviras izmantošana kreditēšanas lēmumu pieņemšanā.

Kursa saturs

 1. Kāpēc Biznesa modeļi ir svarīgi uzņēmējdarbībā?
 2. Biznesa modela pamatuzbūve.
 3. 54 “uzvaru nesošie” biznesa modeļi pasaulē.
 4. Dažādu biznesa modeļu veidi un to praktiskā darbība ASV mazo uzņēmumu piemēros.
 5. Biznesa modeļa inovācija: definīcijas, komponentes, mainīgo parametru matrica.
 6. Biznesa modeļa ienesīguma potenciāla izvērtēšana.
 7. Biznesa modeļu inovāciju iespējas un draudi.
 8. Biznesa modeļa inovāciju ieviešana, īstenošana  reālajā dzīvē – uzņēmējdarbībā (BS2PE modelis).

Kursa mērķauditorija

 1. Esošie uzņēmēji, kuri vēlās uzlabot, inovēt savus biznesa modeļus;
 2. Interesenti, kuri plāno uzsākt savu patstāvīgu uzņēmējdabību;
 3. Jaunuzņēmumu veidotāji - biznesa platformu izmantotāji;
 4. Biznesa inkubatoru dalībnieki.

Kursa apmeklētāja ieguvumi

Klausītāji pēc kursa apgūšanas spēj :
-    raksturot jebkura biznesa modeļa galvenos pamatblokus un to mijiedarbību,
-    atšķirt dažādus biznesa modeļus to darbībā , salīdzinot tos ar 54 veiksmīgākajiem biznesa modeļiem pasaulē,
-    izveidot savu potenciālo biznesa modeli ( modeļus), veicot visas nepieciešamās darbības, lai to raksturotu un pamatotu, izmantojot  piedāvāto metodiku no 54 veiksmīgākajiem biznesa modeļiem,
-    prezentējot savu potenciālo biznesa modeli ( vai modeļus), spēj salīdzināt tā īpašības, īpatnības un praktisko darbību ar kādu no kursā minētajiem un raksturotajiem ASV mazo uzņēmumu biznesa modeļiem,
-    spēj pielietot VARIM struktūru sava potenciālā biznesa modeļa ienesīguma izvērtējumā,
-    spēj, izmantojot BS2PE modeli, raksturot  un pamatot savu ( sava uzņēmuma ) darbību, īstenojot dzīvē konkrētā biznesa modeļa inovāciju, vienlaikus pamatojot izvēlētās inovācijas veidu.

Apmācību vide

Kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

 

Vēlos pieteikties

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png