ES fondu projektu un citu finanšu instrumentu piesaiste

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

600.00* EUR (PVN tai skaitā)

*RISEBA studentiem un absolventiem 5% atlaide no kursa maksas. 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

RISEBA_REINIS_BUDRIKIS_2016-001.JPG Reinis Budriķis, ProEx vadītājs

Mg.Sc.Soc. Reinis Budriķis ir dzīves praktiķis, kurš praktizējas Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu piesaistīšanā un projektu vadīšanā. Praktiskā pieredze iegūta darbojoties Kurzemes Biznesa Inkubatorā, sniedzot konsultācijas par finanšu instrumentu piesaisti vairāku gadu garumā un strādājot augstskolā RISEBA par projektu daļas vadītāju piesaistot un vadot Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektus. Reinis ir izveidojis Eiropas Savienības fondu projektu vadības procesu sistēmu. Papildus Reinis ir LTRK „Krišjāņa Valdemāra fonda” izpilddirektors, kur piesaista finansējumu zinātnes attīstībai Latvijā un pārstāv Latviju Eiropas Savienības Jauniešu Komisijā paneli izglītība un Nodarbinātība. 

Pirmais piesaistītais projekts Reinim ir bijis tikai 400 LVL vērtībā, taču  jau šobrīd Reinis piesaista un vada projektus viena miljona eiro vērtībā. Papildus praktiskajai pieredzei Reinis ir absolvējis Rīgas Tehniskās Universitātes Uzņēmējdarbība un Vadīšana bakalaura studijas, un 2015. absolvējis augstskolas RISEBA Projektu Vadības Maģistra studijas un ieguvis Latvijas Tehnoloģiskā Centra sertifikātu par Inovācijas Menedžmenta konsultanta kvalifikāciju, un plāno uzsākt tālākas studijas doktorantūras studiju programmā un iegūt doktora grādu vadībzinātnē. Reiņa dzīves moto ir neapstāties pie pirmā atteikuma, cīnīties līdz panākumi ir izcīnīti. 

Kursa apraksts

Apmācību kursa mērķis ir apmācīt mazo un vidējo uzņēmumu vadītājus, darbiniekus ES fondu finansējuma piesaistīšanā.  

Nestabilajā mūsdienu politiskajā, ekonomiskajā vidē uzņēmumiem aizvien vairāk nepieciešams domāt par papildus finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Kā viena no potenciālām iespējām uzņēmumiem piesaistīt papildus finansējumu ir Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ES fondu projektu programmu piesaistīšana.

ES fondi ir papildus iespēja piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai, eksporta veicināšanai, sadarbības veicināšanai un jaunu klientu piesaistīšanai, pētniecības veicināšanai, kā arī citu virzienu attīstībai. Pēc ES fondu projektu piesaistīšanas nepieciešams nodrošināt projektu vadību sekmīgai un kvalitatīvai ES Fondu projektu vadībai ievērojot ES un LR normatīvo aktu prasības. 

Tēmas

Kursa laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • ES fondu projektu vadība;
 • ES fondu projekta iniciēšanas dzīves cikls:
  o    Projekta ideju meklēšana, to ģenerēšana;
  o    Radošas metodes, ar kuru palīdzību var attīstīt projekta ideju;
 • Pieejamie finanšu instrumenti;
 • Pieejamie ES fondi;
 • ES fondu projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas dzīves cikls:
  o    Projektu programmu dokumentācijas izpēte;
  o    Projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana;
  o    Projekta pieteikuma iesniegšana;
 • Projekta pieteikuma vērtēšana un apstiprināšanas dzīves cikls;
 • Biznesa plāna sagatavošana;
 • ES Fondu projektu īstenošanas dzīves cikls;
 • ES fondu vadība pēc LR un EK normatīvo aktu prasībām.                 

Kursa apmeklētāja ieguvumi

Kursa apmeklētājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas iegūst:

 • izpratni un pieredzi ES fondu piesaistīšanā;
 • labus pamatus ES fondu finansējuma piesaistē;
 • individuālu darba sesiju ar pieredzējušu projektu vadītāju, savas jomas ekspertu;
 • konsultatīvs atbalsts projekta izstrādei un projekta vadībai;
 • mācības notiek nelielās grupās, ar dalībnieku aktīvu iesaistīšanos - diskusijas, lietišķo situāciju apspriešana, praktiskais darbs grupās. 30% no mācību laika paredzētas praktiskām aktivitātēm;
 • kursa laikā dalībnieki strādās pie sava projekta izstrādes un vadības.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

 

Vēlos pieteikties

Kursi ES fondu piesaiste
Kursi ES fondu piesaiste
Kursi ES fondu piesaiste
Kursi ES fondu piesaiste

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png