Salsa Cubana – social dancing in Antropological Perspective

Kursa apmeklējuma maksaSamaksa_RISEBA_KIC.jpg

400.00 EUR

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

Matsue.jpeg

Matsue Castellanos Dina, Ba. art.

Kubas folkloras dejās Matsue Castellanos Dina ir dzimusi Kubā, Havanā. Dejas mākslu viņa profesionāli apgūst kopš 1993. gada – uzsākot studijas ART PAULITA mākslas skolā – moderno deju novirzienā (contemporary dance), kam sekoja Latīņamerikas folkloras dejas Samuel Feijoo of Villa Clara profesionālajā mākslas skolā, kā arī izglītojoties Superior Art Institute of Cuba (ISA) Folkloras deju profilā.

Paralēli mācībām Matsue Castellanos Dina praktizēja dejošanu Kubas Nacionālajā Folkloras deju kopā. Šīs sadarbības rezultātā meistare ir uztājusies tādās kultūras nozīmes vietās kā Kubas Nacionālajā teātris, Karl Marx Amerikas teātris, Lielais Havanas Teātris, kā arī daudzās citās vietās. Tāpat profesionālās karjeras laikā ir dibināta sadarbība ar mākslas aģentūru „Turate sa” un kā dejotāja piedalījusies vairākos Kabarē klases šovos. Paralēli profesionālajai karjerai, Matsue Catellanos Dina kā asociētā pasniedzēja strādāja ART Paulita mākslas skolā, Havanā.

Kopš 2014. gada dejas mākslas pasniedzēja dzīvo un praktizē Kubas dejas Latvijā. Kopā ar domubiedriem un dejotājiem Rīgā ir dibināta deju skola CosaBuena, kurā var apgūt Kubas Salsu, Rumbu, Son, Cha–cha–cha, Reggeaton, Afro-Cubano, kā arī citas dejas. Aktīvi līdzdarbojas un režisē dažādus ar Latīņamerikas un Kubas kultūru saistītus deju un muzikālos uzvedumus.

Kursa apraksts

Programmas mērķis ir iepazīt pasaulē plaši izplatīto Sociālo-deju (pāra deju) ideoloģiju ne tikai teorētiskās, bet arī izteikti praktiskās nodarbībās. Nodarbībās plašāks uzsvars tiek likts uz Kubas salsu – pasaulē populārāko sociālo deju –, kas tiks apgūta profesionālas Kubas izcelsmes pasniedzējas vadībā.

Tēmas

Programmas laikā uzsvars tiks piešķirts praktiskām nodarbībām:
•    Salsa. Praktiskajās nodarbībās tiks apgūti izplatītākie salsas dejas elementi, tādējādi pievienojoties aktīvai un uz saskarsmi tendētai pasaules daļai – Social Salsa Dancers. Praktiskās nodarbības.
•    Horeogrāfija. Kursa vadītāja kopā ar studentiem veido apļa horeogrāfiju (Rueada de Casino), lai tādējādi atklātu un nostiprinātu jauniegūtās zināšanas un prasmes. Gala rezultāts - Praktiskais eksāmens.

Programmas laikā tiek apskatītas šādas teorētiskas tēmas:
•    Latīņamerika (Kuba). Kultūra un tradīcijas. Vides psiholoģijas un saskarsmes distances īpatnības. Teorētiskā ievadlekcija.
•    Salsa. Muzikalitāte. Latīņamerikas kultūrā līdzīgi kā Āfrikā, liela nozīme komunikācijā tiek piešķirta ritmiskumam. Alternatīvā saskarsme – mūzika. Teorētiska un praktiska lekcija ar uzskates materiāliem un tradicionālajiem mūzikas instrumentiem.
•    Dejas Izcelsme. Afro Orishas ir viena no Latīņamerikas deju pamatnostādnēm. Tā ir ciešā veidā saistīta ar Karību jūras salu (it īpaši Kubas) mitoloģisko dievību izpratni un pielūgsmi. Praktiskās nodarbības ar ieskatu tradicionālo deju izcelsmē.
 

Dalībnieka ieguvumi

 • Nodarbību apmeklētājs ir informēts par daudzveidīgajiem muzikālajiem un vizuālajiem dejas izpildījumiem.
 • Tiek uztrenēta spēja teorētiski atpazīt Sociālās dejas un arī praktiski orientēties salsas izpildījumā.
 • Tiek attīstīta izpratne un spēja aprakstīt, atšķirt un definēt dažādus Latīņamerikas mūziku žanrus un to nozīmi.
 • Dejojot primāri tiek uzlabotas tādas fiziskā ķermeņa raksturojošās īpašības kā spēks, lokanība, uzmanība, kā arī muskulatūra un locītavu veselība;
 • Līdzsvara sajūta un sevis pasniegšanas spējas tiek pilnveidotas;
 • Students ir informēts par Latīņamerikas kultūras un tradīciju īpatnībām. Spēj patstāvīgi atpazīt un arī praktiski pielietot teorētiskās zināšanas.
 • Izprot un analizē dažādu Latīņamerikas mūzikas īpatnības un izpildījumus.
 • Ir informēts par mūzikas izcelsmi un instrumentālo aranžējumu, izpildījuma aranžēšanas procesā, izmantojot ritmiskos instrumentus.
 • Izprot un spēj analizēt dažādu deju īpatnības un izpildījumus. Pārzina deju izcelsmi un ir labi informēts par dažādu kultūru interpretācijām gan muzikālā, gan vizuālā izpildījuma ziņā.
 • Spēj pielāgot savas teorētiskās zināšanas praktiski – katram muzikālajam pavadījumam izvēlēties atbilstošu izpildījumu.
 • Tiek uzlabota fiziskā koordinācija un pilnveidota elpošanas tehnika.

Kursa vide

Studiju kurss notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 (virtuālā tūre 360 grādi).

Teorētiskajām nodarbībām visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Praktiskajām nodarbībām tiks izmantota labiekārtota, spoguļota un deju standartiem atbilstoša deju zāle.


Kontakti 

Diāna Krone
RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāja
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]
Adrese: Rīga, Meža iela 3

Arhitektūras un mediju centrā var nokļūt ar 3. un 13. maršrutu autobusiem, braucot Bolderājas virzienā līdz pieturai “Kliņģeru iela”. No pieturas jāpaiet nedaudz atpakaļ un pirmajā ielā jāgriežas pa kreisi. Pa ielu jāiet taisni (garām veikalam “Salmo”) līdz RISEBA ēkas tālākajam galam, jāgriežas pa kreisi un jūs nonāksiet mazā pagalmā. Šeit ir ieeja augstskolas ēkā.

www.h2o6.lv

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png