Televīzijas un kino producēšana

Kursa apmeklējuma maksa

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

230.00 EUR

 

Atgriezties uz kopējo sarakstu

Pasniedzējs 

janis_holshteins.JPG
 

 

Mg. art, Mg.oec., docents Jānis Holšteins no 1978. – 2007. gadam strādājis VB SIA Latvijas Televīzijā ieņemot tajā dažādus amatus.

Sācis darbu kā apgaismotājs, režisora asistents, tad Galvenais režisors, Producēšanas direktors, un visbeidzot Ģenerāldirektors.
Paralēli darbam televīzijā padziļinājis savas zināšanas Baltijas Mediju Centrā un Holandes Mediju akadēmijā.

Pēc darba Latvijas Televīzijā pievērsies akadēmiskās izglītības sfērai, 2009.gadā izveidojis RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmu „Audiovizuālā mediju māksla”.

 

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iepazīstināt ar televīzijas un kino producēšanas specifiku, tās vēsturi un mūsdienu tendencēm, dot priekšstatu par menedžmenta, personālvadības, projektu vadības un grāmatvedības pamatiem, sniegt praktiskās pamatiemaņas audiovizuālo darbu producēšanā.

Tēmas

Programmas laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Kino un televīzijas producēšanas vēsture;
 • Producenta loma audiovizuālajā industrijā;
 • Mārketings;
 • Kino producēšanas specifika;
 • Audiovizuālā projekta personāls un tā pienākumi;
 • Personāla vadīšana;
 • Menedžments;
 • Finanšu vadība;
 • Distribūcija;
 • Radošā darba un ražošanas procesa juridiskie aspekti;
 • Eksāmens. 

Programmas laikā tiek veiktas praktiskās nodarbības:

 • Kursa praktiskās daļas -  audiovizuālā projekta  idejas izstrāde;      
 • Audiovizuālā projekta satura pieteikuma izstrāde;                       
 • Audiovizuālā projekta resursu tāmes sastādīšana;           
 • Audiovizuālā projekta norišu laika plāna sastādīšana;                    
 • Audiovizuālā projekta finanšu tāmes sastādīšana;                    
 • Audiovizuālā darba mārketinga plāna izstrāde;               
 • Audiovizuālā projekta prezentācijas izstrāde;                 
 • Gatavošanās kontroles testiem.                          

Klausītāja ieguvumi

Klausītājs pēc kursa noklausīšanās un praktisko darbu veikšanas:

 • Izprot audiovizuālo darbu producēšanas specifiku un producenta lomu radošajā komandā. Izprot dažādu audiovizuālo darbu žanru ražošanas specifiku. Pārzina Latvijas un ārvalstu producēšanas specifiku un distribūcijas iespējas. Spēj analizēt, kritizēt un izteikt racionālus priekšlikumus audiovizuāla darba uzlabošanā. Spēj saskatīt nākotnes potenciālu jaunām idejām  audiovizuālajā jomā. Spēj radoši diskutēt par tām. Pilnībā orientējas jaunāko audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.
 • Izprot projektu vadības pamatus. Spēj patstāvīgi sagatavot projekta norišu laika plānu. Pilnībā izprot projektu vadības pamatus, kā arī  audiovizuālās jomas nianses. Spēj sagatavot projekta norišu un laika plānus dažādos šķērsgriezumos. Spēj tos optimizēt un analizēt;
 • Izprot  finanšu vadības pamatus, kā arī audiovizuālajai jomai būtiskas nianses. Spēj sagatavot racionālu projekta tāmi un optimālu naudas plūsmas plānu, kā arī veikt finanšu analīzi;
 • Izprot projektu menedžmenta pamatus un audiovizuālās specifikas nianses. Spēj piesaistīt projekta ražošanai spējīgākos radošos darbiniekus. Spēj vadīt liela kolektīva darbu. Racionāli un efektīvi spēj novadīt audiovizuālās jomas darba ražošanas procesu;
 • Izprot mārketinga pamatus, audiovizuālās jomas specifiku un nianses. Spēj prezentēt izstrādāto audiovizuālā darba projektu un veiksmīgi novadīt gatavā darba distribūciju. Spēj ģenerēt inovatīvas audiovizuālā darba idejas.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 (virtuālā tūre 360 grādi).

Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.


Kontakti 

RISEBA mūžizglītības centrs
Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: [email protected]

Arhitektūras un mediju centrā var nokļūt ar 3. un 13. maršrutu autobusiem, braucot Bolderājas virzienā līdz pieturai “Kliņģeru iela”. No pieturas jāpaiet nedaudz atpakaļ un pirmajā ielā jāgriežas pa kreisi. Pa ielu jāiet taisni (garām veikalam “Salmo”) līdz RISEBA ēkas tālākajam galam, jāgriežas pa kreisi un jūs nonāksiet mazā pagalmā. Šeit ir ieeja augstskolas ēkā.

www.h2o6.lv

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

Vēlos pieteikties

Atgriezties uz kopējo sarakstu
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents
RISEBA producents

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png