Izmaksu klasifikācija un uzskaite, pašizmaksas kalkulēšanas sistēmas un to izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa: 80.00 EUR (PVN tai skaitā)

Kursi notiek 17.04.2018.

 

Pasniedzējs 

Rasa Pēce, RISEBA lektore, Mg.oec.

Rasa Pēce strādā par lektori augstākās izglītības jomā no 1998. gada. Neskatoties uz faktu, ka grāmatvedības un finanšu kursus nereti uzskata par garlaicīgiem, tas nebūs gadījumā, ja mācīsieties pie Rasas Pēces, kura mācību vielu pasniedz interesanti, dinamiski un ne velti daudzos izlaidumos atzīta kā absolventu mīļākā pasniedzēja.

Semināra apraksts

Seminārs iepazīstina klausītājus ar dažādām starptautiskā praksē pazīstamām pieejām izmaksu klasifikācijā un uzskaitē, uz kuru bāzes tiek kalkulēta produkcijas vienības pašizmaksa. Kā arī iepazīstina ar iespējām iepriekš minēto informāciju izmantot finanšu lēmumu pieņemšanā.

Lai pilnvērtīgi varētu veikt aprēķinus, semināra dalībniekam nepieciešams kalkulators.

Tēmas

Semināra laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

      1. Izmaksu klasifikācija un uzskaite.

      2. Izmaksu uzskaites sistēmu salīdzinošā analīze:

  • Pilnas pašizmaksas kalkulācija
  • Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija

      3. Produkta pašizmaksas aprēķināšanas metodoloģiskie pamati:

  • Kalkulācijas objekts
  • Izmaksu sadale uzņēmuma struktūrvienībās, sadales pamatojuma izvēle
  • Izmaksu pārdale uzņēmuma ražojošās struktūrvienībās, pārdales pamatojuma izvēle.
  • Izmaksu pieskaitīšana kalkulācijas objektam, pieskaitījumu likmju veida izvēle.

      4. Produkta pilnas pašizmaksas noteikšana dažādu veidu uzņēmumos. Praktiskā situācija.

      5. Peļņas noteikšana pēc mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācijas un pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācijas.

         

Semināra apmeklētāja ieguvumi

Noklausoties semināru klausītājs spēs aprēķināt vienas produkcijas vienības pašizmaksu un iegūto informāciju izmantot finanšu lēmumu pieņemšanā.
 

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Mūžizglītības centrs

Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: mc@riseba.lv
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Lai pieteiktos rakstiet uz  mc@riseba.lv, zvaniet mob.tālr. +371 25620068

Kursi IZMAKSU KLASIFIKĀCIJA UN UZSKAITE
Kursi IZMAKSU KLASIFIKĀCIJA UN UZSKAITE
Kursi IZMAKSU KLASIFIKĀCIJA UN UZSKAITE
Kursi IZMAKSU KLASIFIKĀCIJA UN UZSKAITE

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png