Uzņēmuma budžeta plānošana


Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa: 190.00 EUR (PVN tai skaitā)
Kursi notiek 06.04.2018.

 

Pasniedzējs 

Rasa Pēce, RISEBA lektore, Mg.oec.

Rasa Pēce strādā par lektori augstākās izglītības jomā no 1998. gada. Neskatoties uz faktu, ka grāmatvedības un finanšu kursus nereti uzskata par garlaicīgiem, tas nebūs gadījumā, ja mācīsieties pie Rasas Pēces, kura mācību vielu pasniedz interesanti, dinamiski un ne velti daudzos izlaidumos atzīta kā absolventu mīļākā pasniedzēja.

Semināra apraksts

Semināra mērķis ir iemācīt klausītājiem izstrādāt funkcionālos budžetus un kopējo budžetu ražošanas (pakalpojumu) uzņēmumiem. Prognozēt uzņēmuma finansiālo rezultātu, naudas plūsmu un novērtēt iegūtos rezultātus. Iemācīt kontrolēt, aprēķināt un analizēt budžeta novirzes.

Lai pilnvērtīgi varētu veikt aprēķinus, semināra dalībniekam nepieciešams kalkulators.

Tēmas

Semināra laikā tiek apskatītas šādas tēmas:

1.    Budžeta izstrādāšanas mērķi, uzdevumi un secība.
Uzņēmuma mērķu izvēle. Galveno pieņēmumu noteikšana. Pārdošanas prognožu noteikšana. Funkcionālo budžetu sagatavošana.
Praktiski piemēri – funkcionālo budžetu sagatavošana.
2.    Budžetu izstrādāšanas veidi un struktūra.
Papildbudžets, nulles budžets, fiksētais budžets, elastīgais budžets, periodiskais un nepārtrauktais budžets. Funkcionālie budžeti, finanšu budžets un kopējais budžets. Budžeta izstrādāšanas secība.
Praktiski piemēri – budžeta veidi.
3.    Budžeta izstrādāšanas process.
Ierobežojošie faktori. Pārdošanas budžets. Ražošanas budžets. Ražošanas resursu izlietojuma un iegādes budžeti – tiešo materiālu izlietojuma budžets, tiešo materiālu iegādes budžets, tiešā darba izlietojuma un izmaksu budžets, ražošanas vispārējo izmaksu budžets, administrācijas vispārējo izmaksu budžets.
Praktisks piemērs – kopbudžeta sastādīšana.
4.    Kritiskā punkta analīze.
5.    Noviržu analīze.
Plānoto un faktisko rezultātu salīdzināšana. Noviržu analīzes pamatprincipi.

Semināra apmeklētāja ieguvumi

Pēc piedāvātā materiāla apguves, Jūs būsiet spējīgi izstrādāt sava uzņēmuma budžetu, lai varētu:
•    Efektīvāk izmantot uzņēmuma resursus;
•    Iepazīstināt ar uzņēmuma plāniem personālu un ieinteresēt uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
•    Sadalīt atbildību starp uzņēmuma darbiniekiem un kontrolēt darbiniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanu;
•    Efektīvāk pārvaldīt uzņēmumu, saskaņojot savus plānus ar ieguldītājiem un kreditoriem.
 

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Mūžizglītības centrs

Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: mc@riseba.lv
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Lai pieteiktos rakstiet uz  mc@riseba.lv, zvaniet mob.tālr. +371 25620068

Kursi Uzņēmuma budžeta plānošana
Kursi Uzņēmuma budžeta plānošana
Kursi Uzņēmuma budžeta plānošana
Kursi Uzņēmuma budžeta plānošana

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png