Uzņēmuma finanšu analīze - 2 dienas

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg

Kursa apmeklējuma maksa: 190.00 EUR (PVN tai skaitā)

Kursi notiek 16.03 un 23.03.2018 (2 dienu kurss)

 

Pasniedzējs 

Rasa Pēce, RISEBA lektore, Mg.oec.

Rasa Pēce strādā par lektori augstākās izglītības jomā no 1998. gada. Neskatoties uz faktu, ka grāmatvedības un finanšu kursus nereti uzskata par garlaicīgiem, tas nebūs gadījumā, ja mācīsieties pie Rasas Pēces, kura mācību vielu pasniedz interesanti, dinamiski un ne velti daudzos izlaidumos atzīta kā absolventu mīļākā pasniedzēja.

Semināra apraksts

Semināra mērķis ir izmantojot finanšu pārskatos iekļauto informāciju iemācīt identificēt iespējamās finanšu problēmas uzņēmumā.

Lai pilnvērtīgi varētu veikt aprēķinus, semināra dalībniekam nepieciešams kalkulators.

Tēmas

Semināra laikā tiek aplūkotas šādas tēmas:

1.    Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana. Finanšu analīzes metodes. 

2.    Finanšu pārskatu vertikālā un horizontālā analīze – analīzes principi, iegūto rezultātu novērtēšana, iesekmējošo faktoru novērtēšana. Praktiskais piemērs – horizontālā un vertikālā analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

3.    Likviditātes analīze – likviditātes rādītāju aprēķināšanas principi, formulas, ietekmējošie faktori, uzlabošanas iespējas. Praktiskais piemērs – likviditātes rādītāju analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

4.    Finansiālās stabilitātes analīze – kapitāla struktūra, finansēšanas likumi, kapitāla struktūru ietekmējošie faktori. Praktiskais piemērs – finanšu stabilitātes analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

5.    Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāji – aktīvu aprites rādītāji, krājumu aprites rādītāji, debitoru parādu aprites rādītāji, kreditoru parādu aprites rādītāji, finanšu cikls. Praktiskais piemērs – apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

6.    Rentabilitātes analīze. Praktiskais piemērs – finanšu analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

7.    Bankrota pazīmes un bankrota iespējamību ietekmējošie faktori. Bankrota prognoze – bankrota iespējamības aprēķins izmantojot dažādus bankrota prognozes modeļus. Praktiskais piemērs – bankrota iespējamības analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
 

Semināra apmeklētāja ieguvumi

Noklausoties semināru klausītājs spēs identificēt finanšu problēmas uzņēmumā un atklāt to cēloņus.

Studiju vide

Studiju kurss notiek RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.


Kontakti 

Mūžizglītības centrs

Tālr.: +371 67617698
Mob.tālr.: +371 25620068
E-pasts: mc@riseba.lv
Meža iela 3

RISEBA galvenā ēka
Meža iela 3, Rīga

Augstskolas galvenajā ēkā var nokļūt ar 9. trolejbusu, 3. vai 30. autobusu, braucot līdz pieturai "Kalnciema iela", kā arī ar 4. vai 5. tramvaju, braucot līdz pieturai "Nometņu iela".

Lai pieteiktos rakstiet uz  mc@riseba.lv, zvaniet mob.tālr. +371 25620068

 

Kursi Uzņēmuma finanšu analīze
Kursi Uzņēmuma finanšu analīze
Kursi Uzņēmuma finanšu analīze
Kursi Uzņēmuma finanšu analīze

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png