RISEBA Mūžizglītības centrs

Lai nodrošinātu iespēju personām apgūt sev vēlamo studiju kursu klausītāja statusā, vienlaicīgi neesot RISEBA studiju programmas studentam, augtskola RISEBA rudens un pavasara semestrī piedāvā interesentiem izvēlēties sev vēlamo kursu, lai pilnveidotu un attīstītu savas zināšanas vēlamajā nozarē. Apmeklējot klausītāju kursu un nokārtojot sekmīgi visus pārbaudījumus, augstskolas RISEBA piešķir apliecību ar konkrētu kredītpunktu skaitu.

Interesents var izvēlēties sev vēlamu studiju kursu, kurš nav minēts šajā sarakstā, par to iepriekš sazinoties, rakstot e-pastu: mc4@riseba.lv vai zvanot pa tālruņiem 64110888.

 

Jaunas mācības pieaugušajiem (pieteikšanās noslēgusies) 

Kursi

30. jūnijā noslēdzās jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem.

Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā, tostarp RISEBA. Programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Izglītības programmas ir izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Veidojot šīs kārtas mācību piedāvājumu sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, vērā tika ņemti gan esošie darba tirgus izaicinājumi, gan pandēmijas radītais iespaids uz digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai un izglītības programmu apguvei, kā arī interese apgūt dažādas digitālās prasmes līdzšinējās pieteikšanās kārtās.

Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

RISEBA piedāvātās izglītības programmas šī projekta ietvaros:

Biroja lietišķā programmatūra 

Biznesa vadība un veidošana digitālā vidē

Darbs ar programmu CorelDraw

Darbs ar programmu Illustrator CC

Darbs ar programmu InDesign CC

Darbs ar programmu Photoshop CC

Datorgrafika un grafiskās paketes

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

Datu apstrāde digitālās laboratorijas sistēmās

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Datu priekšapstrāde un datu pārvaldīšana ar R

Datu vizualizācijas metodes

Digitālā komercija

Digitālais mārketings

Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums

Finanšu pārskatu analīze, finanšu pārvaldība un plānošana digitālā vidē

Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Horizon" un finanšu datu analīze

Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Jumis" un finanšu datu analīze

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Informācijpratība

Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas

Komunikācija un sadarbības digitālie rīki attālinātā darba komandām

Matemātiskā modelēšana uzņēmumu investīciju stratēģijas izstrādei

Mārketinga komunikācija interneta vidē

Projektu vadība digitālā vidē

SQL pamati un SQL izmantošana darbā ar relāciju bāzu datiem

Tiešsaistes (online) mācību programmu izstrāde, pilnveide un nodrošināšana elektroniskā vidē

Uzņēmuma datu digitālā apstrāde un analīze darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai

Video un skaņu ierakstu tehnika

Zīmolvedība digitālajā vidē

 

ARHĪVS: Mūžizglītības centra realizētie kursi

VIAA profesionālās apmācību programmas ar ES fondu finansējumu RISEBA 

Kursu pašnovērtējumi

 

Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png