Biznesa vadība un veidošana digitālā vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Biznesa vadība un veidošana digitālā vidē

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Vēlama pieredze uzņēmumu vadības darbā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par biznesa vides digitālo transformāciju; zināšanas par biznesa veidošanu, stratēģijas formulēšanu; zināšanas par efektīvu vadību elektroniskajā vidē. 
Prasmes:  prasmes biznesa plānošanā, stratēģijas izstrādē, zīmola veidošanā un mārketingā ar digitālo metožu un rīku izmantošanu.  Kompetences:  kompetence esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām, izmantojot digitālos rīkus un datu avotus.

Galvenās tēmas:

1. Uzņēmējdarbības digitālā transformācija un uzņēmuma stratēģija

2. Datu analīze, tirgus un patērētāju izpēte digitālā vidē

3. Uzņēmējdarbības stratēģiskās plānošanas digitālie rīki

4. Uzņēmējdarbības uzsākšana digitālā vidē

5. E-komercijas risinājuma izveide

6. Mērķa auditorijas definēšana un klienta pieredzes vadība digitālā vidē

7. Digitālā mārketinga līdzekļi un risinājumi e-biznesa vadībai

8. E-risinājumu pārvaldība, analīze, optimizācija un mārketings

9. Biznesa riski, tiesiskie un ētikas aspekti digitālajā vidē

10. Uzņēmuma iekšējās vides pārvaldība ar digitāliem risinājumiem

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu un programmu paketi Microsoft Office, videokamera, mikrofons, tumbas

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

64 stundas (no kurām 32 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

96 stundas (no kurām 62 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2082

 

 

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png