Darbs ar programmu Illustrator CC

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Darbs ar programmu Illustrator CC

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina "Adobe Illustrator" darba telpu, logus un paletes; Pārzina un pielieto programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus. 
Prasmes:  Spēj analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas; Spēj veidot vektorgrafikas attēlus un teksta salikumus.

Kompetences:  Spēj veidot attēlu sagataves, izmantošanai rakstrgrafikas, animācijas un video programmās; Spēj sagatavot attēlus un teksta salikumus drukai un publicēšanai tīmeklī.

Programmas galvenās tēmas

1. Iepazīšanās ar datorprogrammu Adobe Illustrator

2. Jauna dokumenta veidošana

3. Vienkāršu formu veidošana

4. Objektu transformēšana

5. Burtu mācības pamati

6. Objektu pildījuma un kontūras īpašības

7. Darbs ar krāsu

8. Sarežģītu formu veidošana un to rediģēšana

9. Pildspalvas (Pen) rīks

10. Bagātīgie objektu pildījumi

11. Appearance panelis un grafisko stilu veidošana

12. Simboli

13. Otu veidi un to izmantošana

14. Kompleksie objektu transformācijas rīki

15. Darbs 3D vidē

16. Darbs ar tekstu

17. Rastrgrafikas izmantošana Illustratorā

18. Informatīva materiāla izveide

19. Dokumenta saglabāšana un eksportēšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, papildus vēlama grafiskā planšete. Programmu "Adobe Illustrator CC" sev nodrošina izglītojamais.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

65 stundas (no kurām 2 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

95 stundas (no kurām 93 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2538

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png