Darbs ar programmu Photoshop CC

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Darbs ar programmu Photoshop CC

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Iegūst pamatzināšanas fotogrāfijas praksē un fotogrāfēšanai nepieciešamā aprīkojuma izvēlē; Pārzina "Adobe Photoshop" darba telpu, logus un paletes. 
Prasmes:  Prot pielietot programmas darba rīkus un dokumentu iestatījumus; Spēj analizēt krāsu modeļus un krāsu redakcijas iespējas, Prot koriģēt un apstrādāt fotogrāfijas; Prot veidot 2D un 3D rastrgrafikas attēlus.
Kompetences:  Spēj veidot attēlu sagataves, izmantošanai vektorgrafikas, maketēšanas, animācijas un video programmās; Spēj veidot vienkāršas GIF animācijas; Prot sagatavot attālus drukai un publicēšanai tīmeklī.

Programmas galvenās tēmas

1. Iepazīšanās ar datorprogrammu Adobe Photoshop

2. Failu pārlūkošana un organizēšana, izmantojot "Adobe Bridge"

3. Darbs ar slāņiem

4. Darbs ar Photoshop Camera RAW

5. Fotografēšanas režīmi

6. Ekspozīcijas veidošana

7. Krāsu fotogrāfija

8. Aprīkojums

9. Fotografēšana studijā

10. Kompozīcija

11. Fotoattēlu rediģēšana

12. Darbs ar attēla atsevišķām daļām

13. Fotoattēlu retušēšana

14. Fotoattēla asuma korekcija

15. Photoshop sajaukšanas režīmi (Blending Modes)

16. Attēla pārveide un krāsu dziļums

17. Attēla kompozīcija

18. Kolāžas vai salikta attēla veidošana

19. Darbs ar tekstu

20. Efekti un materialitāte

21. Otas

22. Darbs ar vektorgrafikas objektiem

23. Darbs perspektīvē

24. Photoshop 3D iespējas

25. Animēta GIF veidošana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas. Pilnvērtīgam mācību procesam vēlama grafiskā planšete, kā arī fotoaparāts ar zibspuldzi un statīvu. Programmu "Adobe Photoshop CC" sev nodrošina izglītojamais.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

64 stundas

praktiskie darbi

96 stundas (no kurām 94 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2539

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png