Datorgrafika un grafiskās paketes

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Datorgrafika un grafiskās paketes

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Iegūst izpratni Adobe Illustrator CC un Adobe Photoshop CC darba telpas lietošanā. 

Prasmes: Iegūst un attīsta abu programmu tehniskās iemaņas. Prot lietot programmas ar pamata īsinātājtaustiņiem, pareizi identificēt standarta ikonas, rīkus, paletes, kā arī apzināties to funkciju. 

Kompetences: Spēj strādāt un orientēties abās programmās pamata līmenī.

Galvenās tēmas:

 1. Datorgrafikas būtība
 2. Adobe Illustrator darba vide
 3. Darbs ar slāņiem (layers) un lappusēm (Artboard)
 4. Vienkāršu figūru un līniju zīmēšana
 5. Teksta veidošanas rīki
 6. Speciālo efektu lietošana
 7. Photoshop darba vide (logs)
 8. Slāņu izmantošana
 9. Atlases rīki
 10. Darbības ar attēlu un tā apgabaliem
 11. Teksta formatēšana
 12. Zīmēšanas rīki
 13. Efekti un filtri

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas. Pilnvērtīgam mācību procesam vēlama arī grafiskā planšete. Programmas Adobe Photoshop CC un Adobe Illustrator CC sev nodrošina izglītojamais.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

66 stundas (no kurām 2 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

94 stundas (no kurām 92 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2599

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png