Datu apstrāde digitālās laboratorijas sistēmās

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Datu apstrāde digitālās laboratorijas sistēmās

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas) Nepieciešamas pamatzināšanas: Microsoft Office (specifiski: Excel) un statistikā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par laboratorijas plānošanu, iekārtu izvēli, laboratorijas sistēmas izstrādi, laboratorijas datu vākšanu, analīzi un iegūto rezultātu interpretēšanu, izmantojot laboratorijas digitālās sistēmas.
Prasmes:  prasme orientēties laboratoriju digitālajās sistēmās; prasme veidot atskaites un prezentēt iegūtos rezultātus. 
Kompetences:  prasme apkopot datus un veikt to validāciju; spēja orientēties datu veidos, kādi ir iegūstami no dažāda tipa laboratorijas iekārtām; spēja izstrādāt laboratorijas sistēmas plānu; spēja izvēlēties nepieciešamās laboratorijas iekārtas un orientēties to darbībā.

Galvenās Tēmas:

 1. Laboratorijas datu sistēmas un kvalitātes kontrole
 2. Blīvuma mērītāji un densitometri
 3. Titrēšanas sistēmas
 4. Hromatogrāfi
 5. Elektroķīmiskie sensori un elektrodi
 6. Fermentācijas sistēmas un bioreaktori
 7. Klimatiskās kameras un klimatiskie testi
 8. Daļiņu analizatori
 9. Spektrometri
 10. Krāsu mērītāji
 11. Svari un svēršanas sistēmas
 12. Termiskās analīzes sistēmas
 13. Rentgena sistēmas
 14. Viskozimetri un reometri
 15. Metāla detektori

 

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.Programmnodrošinājums (MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi)

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

78 stundas (no kurām 43 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

82 stundas (no kurām 45 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2487

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png