Digitāla dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitāla dalība valsts un pašvaldību iepirkumos

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas) Nepieciešamas pamatzināšanas: Microsoft Office

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par valsts un pašvaldību iepirkumu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem; zināšanas par digitālajiem rīkiem un to pielietojumu digitālai dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos. 
Prasmes:  prasme orientēties IUB un tiesu spriedumu datu bāzēs prasme profesionāli veidot elektroniskos dokumentus dažādās aplikācijās un lietot elektronisko parakstu; prasme veidot dokumentus un prezentācijas, izmantojot storytelling elementus.

Kompetences:  spēja profesionāli izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmu; spēja profesionāli pārstāvēt uzņēmumu attālināti un digitālā vidē.

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu un programmu paketi Microsoft Office, videokamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

71 stunda (no kurām 37 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

89 stundas (no kurām 46 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2490

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png