Digitālais mārketings

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālais mārketings

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Zināt dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. 
Prasmes:  Spēj lietot, paredzēt, pārbaudīt, analizēt dažādas uzņēmuma mārketinga komunikācijas platformas digitālajā vidē un spēj sagatavot e-komercijas platformu. 
Kompetence:  Spēj radoši domāt, izmantojot digitālo reklāmu konkretajā komunikācijas platformā un spējot pareizi pieņemt lēmumu.

Programmas galvenās tēmas

1. Elektroniskās vides attīstība un tās izmantošana

2. Elektronisko mediju veidi un to pielietojums

3. Digitālie mārketinga rīki

4. Digitālā mārketinga metodes

5. Interneta vietņu analīzes rīki

6. Elektroniskie tirgus pētījumi

7. Praktiskā projekta realizācija

8. Mērķa auditorijas definēšana

9. Mārketinga komunikācijas plāna sastādīšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu (mikrofons, webkamera, austiņas vai tumbiņas), Biroja programma (Word, Excel, PowerPoint vai to analogi), interneta pārlūks.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

76 stundas (no kurām 38 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

84 stundas (no kurām 42 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2492

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png