Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Digitālu pasākumu tehniskais aprīkojums

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par pasākumu nodrošināšanas digitālajiem rīkiem. 
Prasmes:  spēja nodrošināt digitālos pasākumus; orientēties pasākumu nodrošināšanas digitālajos rīkos; izmantot atbilstošu tehnisko aprīkojumu digitālo pasākumu nodrošināšanā.  Kompetences:  spēj profesionāli veidot digitālos pasākumus; spēj veidot dažādus digitālos pasākumus, atbilstoši to specifikai.

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.Programmnodrošinājums (MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi).

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

78 stundas (no kurām 42 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

82 stundas (no kurām 42 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2495

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png