Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas) Nepieciešamas pamatzināšanas: MS Office

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: pārzina un izprot finanšu datu uzskaites prasības un to izpildi datorizētās uzskaites programmās "Tildes Jumis", "Horizon", "Hansa".
Prasmes: prot izmantot datroizētās uzskaites programmas uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšanai "Tildes Jumis", "Horizon", "Hansa".
Kompetences:  spēj analizēt finanšu datu uzskaites programmu priekšrocības un trūkumus un pieņemt lēmumu datroizētās uzskaites sistēmas izvēlē "Tildes Jumis", "Horizon", "Hansa".

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, mikrofons, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde. Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft operētājsistēmu.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

67 stundas (no kurām 41 stunda ir neklātiene)

praktiskie darbi

93 stundas (no kurām 52 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2499

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png