Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Tildes Jumis" un finanšu datu analīze

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Finanšu pārskatu sagatavošana programmā "Tildes Jumis" un finanšu datu analīze

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā un finanšu datu uzskaitē, kā arī pamatzināšanas darbā ar Microsoft Office. Mācību programma paredzēta personām, kurām nav iepriekšējas pieredzes darbā ar programmu "Tildes Jumis".

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  Pārzina un izprot finanšu datu apstrādes prasības un to izpildi datorizētās uzskaites programmā "Tildes Jumis". 
Prasmes:  Prot izmantot datorizētās uzskaites programmu "Tildes Jumis" uzņēmuma grāmatvedības uzskaites organizēšanai un iegūto datu analīzei. 
Kompetences:  Spēj analizēt finanšu datu uzskaites programmas "Tildes Jumis" priekšrocības un trūkumus sastādot finanšu pārskatus un izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus programmas izstrādātājiem.

Programmas galvenās tēmas

1. Finanšu grāmatvedība

2. Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks.

3. Darba aizsardzība.

4. Nodokļi

5. Datorgrāmatvedība “Tildes Jumis”

6. Uzņēmuma finanses

7. Microsoft Excel

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgums, webkamera, tumbas. Datorgrāmatvedības programmu lietojumu nodrošina mācību iestāde. Datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft operētājsistēmu.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

56 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

104 stundas (no kurām 63 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Pilna mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2504

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png