Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas

Studiju kursa nosaukums

Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas

Izglītības dokuments

Apliecība par kursa apgūšanu 2 KP (3 ECTS) apjomā

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Pamatzināšanas sabiedriskajās attiecībās un mārketingā

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Zināšanas par sabiedrības attīstības, komunikācijas un vadības pamatprincipiem, plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un dienas kārtību. 

Prasmes: Spēj pieņemt lēmumus un īstenot radošus un inovatīvus komunikatīvus risinājumus nestandarta apstākļos, izmantojot multimediju platformas un modernās tehnoloģijas komunikācijā.

Kompetences: Spēj iegūt, apkopot, analizēt, sagatavot un sniegt informāciju ieinteresētajām pusēm un to izmantot profesionālās darbības veikšanai.

Galvenās tēmas:

 1. Ievads informācijas tehnoloģijās, mediju tehnoloģijās un jauno mediju tehnoloģijās, to pielietojums uzņēmumā un tā komunikācijās
 2. Komunikācijas elementi (autors, ziņa, medijs, saņēmējs) un to transformācija digitālajā vidē
 3. Internets kā medijs un tā īpašības, ietekme uz uzņēmuma komunikācijām
 4. Uzņēmuma digitālā klātbūtne: owned media, earned media, bought media
 5. Uzņēmuma komunikācijas platformas digitālajā vidē, īpašības un auditorijas
 6. Mājas lapa kā komunikācijas platforma
 7. Blogs un podkāsts kā komunikācijas platforma
 8. Sociālie mediji kā komunikācijas platforma
 9. E-pasti kā komunikācijas platforma
 10. Interneta meklētāji kā komunikācijas platforma
 11. Uzņēmuma digitālo komunikācijas platformu pienesuma novērtēšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

80

kontaktstundas

35 stundas

patstāvīgais darbs

45 stundas

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Eksāmens

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~10

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

36.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 360.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2751

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png