Lietvedība uzņēmējdarbības procesu optimizēšanai

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Lietvedība uzņēmējdarbības procesu optimizēšanai

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par dokumentu pārvaldības principiem; zināšanas par dokumentēšanas procesa tiesisko bāzi; zināšanas par dokumentu arhivēšanu.
Prasmes:  prasme orientēties lietvedību reglamentējošos dokumentos; prasme izstrādāt un noformēt dokumentus, nodrošinot tiem juridisko spēku; prasme sagatavot un strādāt ar elektroniskajiem dokumentiem.  Kompetences:  izpratne par lietvedības nozīmi, uzdevumiem un funkcijām uzņēmējdarbībā.

Programmas galvenās tēmas

  1. Lietvedības nozīme uzņēmējdarbības procesu vadīšanā
  2. Dokumentēšanas procesu tiesiskā bāze
  3. Dokumentu noformēšana
  4. Darbs ar dokumentiem
  5. Elektroniskais dokuments
  6. Arhivēšana

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu un programmu paketi Microsoft Office, videokamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

87 stundas (no kurām 47 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

73 stundas (no kurām 42 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2517

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png