Taupīgā ražošana (Lean production) uzņēmējdarbībā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Taupīgā ražošana (Lean production) uzņēmējdarbībā

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas: Izpratne par taupīgās ražošanas (Lean production) principiem un to ieviešanu uzņēmumā, kā arī par pasaules klases pakalpojumu projektēšanu, izmantojot taupīgās ražošanas kritērijus.

Apgūst investīciju rentabilitāti taupīgajā ražošanā + SixSigma.

Prasmes: Prot ieviest taupīgās ražošanas realizāciju uzņēmumā, pielietotojot gūtās zināšanas dažādās sfērās (ražošana, banka, pakalpojumu sniegšanas industrijas u.c.).

Kompetences: Spēja ieviest taupīgās ražošanas principus nelielā uzņēmumā, izveidojot organizāciju, kura ir orientēta uz patērētāju.

Galvenās tēmas:

  1. Taupīgās ražošanas vēsture
  2. Taupīgā ražošana + SixSigma
  3. Taupīgās ražošanas realizācija uzņēmumā
  4. Pasaules klases pakalpojumu projektēšana, izmantojot taupīgās ražošanas kritērijus
  5. Pielietošanas piemēri dažādās sfērās
  6. Taupīgās ražošanas ieviešana nelielā uzņēmumā 

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas, programmu pakete Microsoft Office.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

116 stundas (no kurām 48 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

44 stundas (no kurām 22 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2624

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png