Uzņēmuma datu digitālā apstrāde un analīze darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Uzņēmuma datu digitālā apstrāde un analīze darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Pamatzināšanas: MS Office (specifiski: Excel) un statistikā. Vēlama darba pieredze nozarē.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  zināšanas par prognožu un varbūtību aprēķiniem uzņēmuma darbības stratēģisko vadības lēmumu pieņemšanai; zināšanas par datu iegūšanu, vizualizāciju un interpretāciju, sagatavojot datu kopas uzņēmuma izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai. 
Prasmes:  prasmes iegūt datus un transformēt tos darbam piemērotā formā; risināt dažādas praktiskas dabas problēmas uzņēmējdarbībā.  Kompetences:  spēja izmantot iegūtās prasmes un iemaņas dažādu procesu modelēšanai uzņēmuma vadīšanā.

Programmas galvenās tēmas

1. Datu ieguve un meklēšana, finanšu aprēķinu veikšana

2. Datu kopēšanas iespējas, jutīguma analīze, skaitīšanas un summēšanas funkcijas

3. Datu nosacījuma formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki un to praktiskais pielietojums

4. Datu importēšana un validācija un konsolidācija, Pivot tabulu izmantošana

5. Datu grafiskā attēlošana un datu tuvināta aizstāšana ar dažāda tipa līknēm / funkcijām, ANOVA analīzes rīks, gadījuma lielumi

6. Procesu modelēšana, varbūtību un prognožu noteikšana un to praktiskais pielietojums

7. Rindu teorija, atkārtotas izlases izmantošana, dažādu praktisku problēmu risināšana

8. Nelineārā cenu noteikšana, masīvu formulas un funkcijas. Apgūto tēmu atkārtojums

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas. Programmnodrošinājums (MS Office, IBM SPSS, PSPP, Rstudio, Raphael, Ichart, FLOT vai to analogi).

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

75 stundas

praktiskie darbi 

85 stundas (no kurām 78 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

40.00 EUR (10% no pilnas mācību maksas 400.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2535

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png