Zīmolvedība digitālajā vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums

Zīmolvedība digitālajā vidē

Izglītības dokuments

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Prasības iepriekšējai izglītībai

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Zināšanas:  pārzina un izprot mūsdienīga zīmola izveides priekšnoteikumus.
Prasmes:  attīstīt iemaņas zīmola izveidē un digitālajā tālākvirzē; attīstīt iemaņas zīmola identitātes veidošanā, uzturēšanā un attīstībā; attīstīt audio-vizuālās un sociālo tīklu tehniskās lietošanas prasmes un iemaņas; attīstīt komunikācijas prasmes ar mērķauditorijām. 

Kompetences:  spēj pielietot modernās IT tehnoloģijas rīkus, pieņemt lēmumus un kompleksi veidot zīmolus.

Programmas galvenās tēmas

1. Trendu izpratne

2. Zīmola izveide

3. Zīmola stratēģiskā tālākvirze

4. Zīmola dzīves cikls

5. Personas zīmola izveide jeb BodyBrand

6. Zīmola komunikācijas principi

7. Zīmola tālākvirze interneta vidē

8. Zīmola veiksmīguma analīze

Materiāltehniskais nodrošinājums (pretendents norāda personai nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, ierīces un programmatūru izglītības programmas apguvei).

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Izglītības programmas stundu (akadēmiskās) skaits, no kurām:

160

teorija

80 stundas (no kurām 41 stundas ir neklātiene)

praktiskie darbi

80 stundas (no kurām 44 stundas ir neklātiene)

Noslēguma pārbaudījums (veids)

Ieskaite

Īstenošanas vietas

Attālināti

Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)

~16

Plānotais mācību norises laiks

darba dienas vakari

brīvdienas

darba dienās, darba laikā

jaukti

Mācību maksa

51.20 EUR (10% no pilnas mācību maksas 512.00 EUR, 90% Eiropas Savienības fondu finansējums)

Pieteikties mācībām aicinām caur šo saiti:

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2536

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png