Profesionālā vidusskola VICTORIA

victoria.riseba.lv

 

Victoria   Victoria

 

2008. gadā durvis vēra RISEBA Profesionālā vidusskola „Victoria”. Skolas absolventi turpina studijas labākajās augstskolās Latvijā, Krievijā, Nīderlandē, Anglijā un citās Eiropas valstīs.
2018. gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem.

Latvijas skolu reitingā „Victoria” ir labākā profesionālā vidusskola 2011., 2012. , 2013. un 2014., 2018. gadā (pēc Centralizēto eksāmenu rezultātiem).

“Victoria” mācās 360 jaunieši, tajā skaitā ir arī ārzemju studenti no Krievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Igaunijas un Uzbekistānas.

Pilna laika dienas mācības, 4 gadi, 170 EUR mēnesī (1700 EUR gadā).

Programmas

 

Ieguvumi, studējot „Victoria”

  • Augsta līmeņa vidējā un profesionālā izglītība.
  • Bilingvāla apmācība (krievu un latviešu valodā).
  • Labvēlīga mācību vide.
  • Specializācijas prakses Eiropas valstīs.
  • ERASMUS+ projekta iespējas.
  • Iespēja piedalīties Latvijas un starptautiskos projektos.
  • Iespēja turpināt studijas augstskolā RISEBA ar atlaidi.

Uzņemšanas noteikumi

Pašnovērtējuma ziņojums

 


Adrese

Meža iela 3, 6. korp.,
Rīga, Latvija, LV-1048
E- pasts: [email protected]
victoria.riseba.lv

средняя школа Victoria
средняя школа Victoria
средняя школа Victoria
средняя школа Victoria
средняя школа Victoria

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png