RISEBA Radošā biznesa inkubatora kontakti

Iveta Cīrule
RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja

Iveta CiruleIvetai ir interesanta un plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā:
    •    radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore (līdzdalība dažādu valsts atbalsta iniciatīvu un instrumentu izstrādē un ieviešanā kultūras un radošo industriju jomā);
    •    uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore ( praktiskā pieredze darbā ar Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, mentoringu un eksporta tirgu meklēšanu eko un veselīgu produktu nišā; kopš 2006.gada SIA „BIORGANIK” dibinātāja un valdes locekle; lektore jauno uzņēmēju un jauniešu apmācībās sadarbība ar Latvijas augstskolām un biznesa inkubatoriem, pašvaldībām un plānošanas reģioniem);
    •    projektu vadītāja un starptautiskās sadarbības konsultante (pieredze starptautisku projektu vadīšanā veselības veicināšanas jomā un cilvēkresursu apmācību jomā, kā arī jauno uzņēmēju un jauniešu apmācību un pieredzes apmaiņas projektos).

Ivetas mērķis ir veidot RISEBA Radošo biznesa inkubatoru kā atbalstošu, aktīvu un kompetentu vidi RISEBA studentu izaugsmei.

Vairāk par inkubatoru

Mob.tālr.: +371 29189748
E - pasts: [email protected] 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png