Notiks konference „Aktualitātes latviešu valodas apguvē”

2019. gada 27. februārī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 Rīgā, Durbes ielā 4 Latviešu valodas aģentūra organizē konferenci „Aktualitātes latviešu valodas apguvē”. Konferences mērķis ir aktualizēt mūsdienīgus latviešu valodas apguves aspektus, kā arī sniegt atbalstu pedagogiem pilnveidotā mācību satura un pieejas pakāpeniskā ieviešanā un skolu pārejā uz mācībām valsts valodā. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 130 latviešu valodas skolotāji, kuri īsteno mācību saturu vispārizglītojošās skolās lingvistiski neviendabīgā vidē (ieskaitot skolas ar mazākumtautību izglītības programmām).

Konferences laikā izpratni par aktualitātēm latviešu valodas apguvē sniegs Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, LU profesore Ina Druviete, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, Skola2030 valodu jomas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa.

Konferencē latviešu valodas skolotāji strādās darba grupās, kurās notiks diskusijas par lingvistiskās vides veidošanu latviešu valodas apguvei, valodas pilnveidi dažādu mācību priekšmetu stundās un skolotāju sadarbību latviešu valodas apguves procesā.

Konference tiek īstenota projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002).

Vairāk informācijas par konferenci.

Aktualitātes latviešu valodas apguvē

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png