Par maksājumu grafiku un soda procentiem ārkārtas situacijā

Saistībā ar izveidojušos ekonomisko situāciju, kuru ir radījusi globālā COVID-19 pandēmija uz ārkārtas situācijas laiku Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" vadība ir pieņēmusi lēmumu piemērot sekojošu kārtību studiju maksas grafiku izmaiņām..

1.  Studentus lūdzam ievērot līgumos noteiktos maksājuma grafikus un nekavēt maksājumus.

3. Ja ekonomiskās situācijas dēl esat zaudējuši ienākumus un nevarat veikt maksājumus noteiktajā termiņā, lūdzam informēt par šo situāciju studiju administratorus un vienoties par izmaiņām maksājuma grafikā.

4.  Studentiem, kuri līdz krīzes iestāšanās brīdim ir veikuši maksājumus atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam, netiks piemērota 5% komisija par maksājumu grafika maiņu un maksājumu pārcelšanu.

5.   Noteiktā kārtība stājas spēkā ar 01.04.2020. un ir spēkā līdz tās atcelšanai.

      Informējam, ka no brīža, kad teik saņemts iesniegums par grafika izmaiņām vai pieteikums uz studiju kredītu, soda naudas aprēkins par kavētiem maksājumiem tiek apturēts. Pēc jaunā samaksas grafika apstiprināšanas, kavējumi tiek attiecināti uz jaunsaskaņoto grafiku.

Par iespējām mainīt maksājumu grafiku un iesniegumu iesniegšanas kārtību lūdzu interesēties pie studiju administratoriem. Par precīzu parāda summu lūdzu interesēties [email protected].

Lūdzam laicīgi iesniegt iesniegumus saskaņošanai par nepieciešamajām izmaiņām. Ar atpakaļejošu datumu izmaiņas maksājumu grafikā nebūs iespējamas.

 

 

covid-19

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png