Katalogi un datu bāzes

Šajās sadaļā Jūs atradīsiet visu informāciju par augtskolas RISEBA pieejamiem elektroniskajiem resursiem. RISEBA bibliotēkā ir pieejamas 7 abonētās datu bāzes - dažādās zinātņu nozarēs (EBSCO, EMERALD, Web of science, Leta: ziņas/arhīvs un Nozare.lv). Kā arī tiek piedāvātas dažādas izmēģinājuma datu bāzes, kas augtskolā ir uz nenoteiktu laiku un brīvpieejas e-resursi.

Lai lietotu datu bāzes EBSCO, EMERALD, Leta.lv un  Nozare.lv attālināti visi RISEBA studenti un personāls var iegūt individuālās pieejas datus, nosūtot pieprasījumu uz bibliotēkas e-pastu: [email protected] ar norādi: Pieejas dati abonētajām datubāzēm, e - pastā jānorāda: vārds, uzvārds, studiju programma, kurss.

Kopkatalogs

Abonētās datu bāzes

Brīvpieejas e-resursi

Izmēģinājuma datu bāzes

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png