RISEBA bibliotēka

No 1. jūlija līdz 31. augustam bibliotēka slēgta. Grāmatas varat atstāt informācijas centrā Meža ielā 3 (1. stāvā), aizpildot nodošanas burtnīcu, norādot savu vārdu, uzvārdu un studiju programmu.

 

DARBA LAIKS COVID-19 IEROBEŽOJUMU LAIKĀ

Pirmdiena: 10.00 – 14.00

Otrdiena: 14.00 – 18.00

Trešdiena: 10.00 – 14.00

Ceturtdiena: 14.00 – 18.00

Piektdiena: 10.00 – 14.00

Sestdiena, svētdiena: slēgts

 

RISEBA bibliotēka nodrošina augstskolas studentus un darbiniekus ar studiju procesam nepieciešamo literatūru, pieeju informācijas meklēšanas sistēmām un datu bāzēm, pieeju internetam bez maksas, iespēju iesiet kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbus, kā arī nodrošina grāmatu apriti Starpbibliotēku un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa ietvaros.

Bibliotēka atrodas RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3, Rīgā. Darba laiki atrodami sadaļā Kontakti un darba laiks. Ar bibliotēkas pakalpojumiem iespējams iepazīties sadaļā Pakalpojumi

RISEBA bibliotēkas pamatuzdevums un funkcijas:

  • Bibliotēkas pamatuzdevums – nodrošināt ar informāciju RISEBA mācību un pētniecības procesu.
  • Bibliotēka savā fondā cenšas iekļaut gan Latvijā, gan ārzemēs izdotos iespieddarbus un dokumentus, atbilstoši RISEBA studiju programmām un pētījumu virzieniem, RISEBA studentu, pasniedzēju un zinātnieku vajadzībām.
  • Viens no galvenajiem bibliotēkas fonda komplektēšanas principiem – maksimāli savā fondā koncentrēt visus Latvijā un iespēju robežās, arī ārzemēs izdotos izdevumus biznesa un ekonomikas jautājumos.

Katalogi un datubāzes

Starpbibliotēku un starptautiskais starpbibliotēku abonements

RISEBA Bibliotēkas nolikums

RISEBA Bibliotēkas noteikumi

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka RISEBA
bibliotēka RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png