Tatjana Vasiļjeva

REKTORE

  Tatjana Vasiļjeva  

Profesore, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas rektore. Augstskolā RISEBA prof. Vasiļjeva strādā kopš 2011. gada oktobra.

Vasiļjeva ir augsti kvalificēta profesionāle ar ilggadēju profesionālu pieredzi, daudzus gadus strādājot "SEB bankā" par Informācijas sistēmu attīstības pārvaldes vadītāju.

Vasiļjevai ir doktora zinātniskais grāds specialitātē "Skaitļošanas metožu pielietošana ekonomikā", Latvijas Komercbanku asociācijas un Institute of Financial Services Latvijas banku speciālista sertifikāts, Latvijas Nacionālās kvalitātes biedrības sertifikāts "Kvalitātes sistēmas vadītājs".

Vasiļjeva ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs, viņa ir iekļauta starptautisko neatkarīgo ekspertu datubāzē Eiropas pētniecībai un inovācijām. Starptautiskās doktoru studiju programmu asociācijas EDAMBA izpildkomitejas locekle. 

Augstskolā RISEBA prof. Vasiljeva pasniedz studiju kursus "Biznesa un Informācijas tehnoloģijas stratēģiskā partnerība", "Business  and IT strategic partnership", "Pētniecības metodes", vada maģistru un doktorantu darbus. Vasiljeva ir iesaistījusies vairākos starptautiskajos projektos.

Vasiļjevas zinātniskās intereses saistītas ar uzņēmējdarbības digitalizāciju, e-mācības vides, metožu un rīku pielietojumu izglītībā. Vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs T. Vasiļjeva aicināta strādāt kā starptautiskās redakcionālās komitejas locekle, ir publicējusi vairākus zinātniskus rakstus par saviem pētniecības rezultātiem.  

Vasiļjeva aizraujas ar sportu, vairākus gadus spēlē tenisu, nodarbojas ar kalnu slēpošanu, peldēšanu, mīl klasisko mūziku un literatūru.

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png