Tatjana Vasiļjeva

Zinātņu prorektore

IMG_0217a.jpg

Profesore, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ir Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas prorektore zinātniskajā darbā, kā arī Informācijas tehnoloģiju un matemātikas centra vadītāja. Augstskolā RISEBA T. Vasiļjeva strādā kopš 2011. gada  oktobra.

T. Vasiļjeva ir augsti kvalificēta profesionāle ar ilggadēju profesionālu pieredzi, daudzus gadus strādājot SEB bankā par Informācijas sistēmu attīstības pārvaldes vadītāju.

T. Vasiļjevai ir  doktora zinātniskais grāds specialitātē "Skaitļošanas metožu pielietošana ekonomikā”,   Latvijas Komercbanku asociācijas un Institute of Financial Services ‘’Latvijas banku speciālista sertifikāts”, Latvijas Nacionālās kvalitātes biedrības  sertifikāts ‘’Kvalitātes sistēmas vadītājs’’.

T. Vasiļjeva ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs; viņa ir iekļauta starptautisko neatkarīgo ekspertu datubāzē Eiropas pētniecībai un inovācijām, izvēlēta par Eiropas Komisijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas standartizācijas platformas alternatīvo locekli no Latvijas.

Augstskolā RISEBA T. Vasiljeva pasniedz studiju kursus „Informācijas tehnoloģijas un sistēmu stratēģiska vadīšana un pārvaldībā”, "Inovāciju  menedžments un intelektuāla īpašuma aizsardzība", „ Pētniecības metodes”; vada bakalauru un maģistru studiju noslēguma darbus. T. Vasiljeva ir iesaistījusies vairākos starptautiskajos projektos.

T. Vasiļjevas zinātniskās intereses saistītas ar Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas izmantošanu uzņēmējdarbības pilnveidošanai, e-servisu izstrādē un ieviešana digitālajā vidē, e-mācības vides, metožu un rīku pielietojumu izglītībā. Vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs T. Vasiļjeva aicināta strādāt kā starptautiskās redakcionālās komitejas locekle, ir publicējusi zinātniskus rakstus par saviem pētniecības rezultātiem.  

T. Vasiļjeva aizraujas ar sportu, vairākus gadus spēlē tenisu, nodarbojas ar kalnu slēpošanu, peldēšanu, mīl klasisko mūziku un literatūru.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png