Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”

(SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

izsludina konkursu uz sekojošiem amatiem:

uz PROFESORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

Ekonomika un uzņēmējdarbība; finanses un kredīts – 1 vieta

uz LEKTORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

Valodniecība; Romāņu valodniecība- 1 vieta

uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 8 vietas

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Tirgzinība – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Finanses un kredīts – 1 vieta

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Pilsētbūvniecība – 2 vietas

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Vizuālās mākslas, tai skaitā glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsture un teorijas – 1 vieta

Pedagoģija; Psiholoģiskā pedagoģijā– 1 vieta

Politikas zinātne; Salīdzinošā politika – 1 vieta

uz PĒTNIEKA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 13 vietas

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Izglītības vadība – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Ekonometrija – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība, Makroekonomika – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Latvijas tautsaimniecība – 2 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Finanses un kredīts – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Tirgzinība – 2 vietas

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Grāmatvedības un uzskaites teorijas – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Reģionālā Ekonomika – 1 vieta

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Statistika – 1 vieta

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Kultūras teorija – 1 vieta

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Teātra un kino vēsture un teorija – 2 vietas

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Arhitektūras teorija un vēsture – 1 vieta

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; Komunikācijas teorija – 4 vieta

Pedagoģija; Psiholoģiskā pedagoģijā – 1 vieta

Psiholoģija; Sociālā psiholoģija – 2 vietas

Socioloģija un sociālais darbs; Kultūras un masu komunikācijas socioloģija – 1 vieta

Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības – 1 vieta

Valodniecība un literatūrzinātne; Ģermāņu valodniecība – 1 vieta

 Prasības kandidātiem:

- profesoram, vadošajam pētniekam - attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds;

- lektoram - attiecīgās nozares maģistra grāds vai persona ar augstāko izglītību un profesionālo pieredzi;

- pētniekam - attiecīgās nozares maģistra grāds vai doktora grāds;

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);

- prasme darboties e-studiju interneta vidē;

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.


Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit – 

Dokumentu apkopojums docenta/lektora akadēmiskā amata atbilstības izvērtēšanai

Dokumentu apkopojums profesora/asociētā profesora akadēmiskā amata atbilstības izvērtēšanai

Dokumentu apkopojums vadošā pētnieka akadēmiskā amata atbilstības izvērtēšanai

Dokumentu apkopojums pētnieka akadēmiskā amata atbilstības izvērtēšanai

Lektora amata kritēriji

Profesora amata kriteriji

Vadošā pētnieka amata kritēriji

Pētnieka amata kritēriji

 

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodā

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

- attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula

- attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula

- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas

 

Norādītos dokumentus līdz 15.05.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: 25619757.

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png