Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”

(SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

izsludina konkursu:

 

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Ekonomika un uzņēmējdarbība, Reģionālā ekonomika - 1 vieta 

Ekonomika un uzņēmējdarbība, Grāmatvedības un uzskaites teorija - 1 vieta 

uz DOCENTA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 1 vieta  

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Arhitektūras teorija un vēsture – 1 vieta 

uz LEKTORA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Pilsētbūvniecība -  1 vieta  

Valodniecības un literatūrzinātne; Ģermāņu valodniecība -  1 vieta 

uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē: 

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Arhitektūras teorija un vēsture – 1 vieta 

uz PĒTNIEKA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 1 vieta  

Ekonomika un uzņēmējdarbība, Reģionālā ekonomika - 1 vieta 

Ekonomika un uzņēmējdarbība, Grāmatvedības un uzskaites teorija - 1 vieta 

 

Prasības kandidātiem: 

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds;  

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze; 

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.); 

- prasme darboties e-studiju interneta vidē; 

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.  

 

Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit:

Asociētā profesora amata kritēriji

Docenta amata kritēriji

Lektora amata kritēriji

Vadošā pētnieka amata kritēriji

Pētnieka amata kritēriji

Dokumentu mape asociētā profesora amatam

Dokumentu mape docenta un lektora amatiem

Dokumentu mape vadošā pētnieka amatam

Dokumentu mape pētnieka amatam

 

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci;

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodās;

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

- attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula;

- attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula; 

- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas.

 

RISEBA piedāvā atalgojumu (bruto) atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, sākot no 10.25 eiro līdz 56.91 eiro par vienu akadēmisko stundu.

 

Norādītos dokumentus līdz 21.09.2021. sūtīt elektroniski uz e-pastu: jelena.pokrojeva@riseba.lvvai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: 25619757.

 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likumu, informējam, ka  jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un, personas datu apstrādes pārzinis ir RISEBA.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png