Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
(SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)

izsludina konkursu uz 
Rektora amatu.

 

Kandidāti rektora amatam var tikt pieteikti līdz šī gada 31. martam. Rektora vēlēšanas notiks šī gada 19. aprīlī.

 

Prasības amata pretendentam - profesors vai asociētais profesors; zinātņu doktora grāds; nevainojama reputācija; ne mazāk kā 5 (piecu) gadu darba pieredze vadošā amatā pēdējo 10 (desmit) gadu laikā un vismaz 5 (piecu) gadu akadēmiskā darba pieredze augstākās izglītības iestādē; pieredze un sasniegumi zinātnē, augstākās izglītības vai inovāciju jomā; starptautiskā pieredze; izcilas valsts valodas un angļu valodas zināšanas; stratēģiska un analītiska domāšana; komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze.

 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- motivācijas/ pieteikuma vēstule, kas adresēta Satversmes sapulces priekšsēdētājai;

- darba un dzīves gājums (CV Europass formātā);

- augstskolas RISEBA stratēģiskās attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem - ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes datorsalikumā;

- izglītību, pieredzes, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

- cita informācija, kas pretendentam šķiet svarīga.

 

Pretendenti pašrocīgi parakstītus dokumentus nosūta pa pastu vai aizlīmētā aploksnē ar norādi "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” rektora amata konkursam" iesniedz RISEBA Personāla nodaļā, Meža ielā 3, Rīgā, LV-1048, vai, nosūta parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: [email protected], tālrunis informācijai 25619757. 

 

Informācija par personas datu apstrādi

Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam. Piesakoties izsludinātajam amatam, Jūs apliecināt, ka iepazināties ar Amata kandidātu personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodas šeit

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png