Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
(SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010) aicina darbā:

Grāmatvedi, vairāk par amatu lasīt šeit:

Galvenie amata pienākumi:
•    Bankas kontu apstrāde , darbs ar projektu kontiem.
•    Veikt krājumu, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaiti, sagatavot kopsavilkumu par veiktajiem grāmatojumiem.
•    Nodrošināt savlaicīgu un efektīvu dažādu pārskatu un atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai un valsts institūcijām.
•    Piedalīties augstskolas līdzekļu un bilances posteņu inventarizācijās un norakstīšanas procesos.
•    Nodrošināt grāmatvedības dokumentu sagatavošanu, apstrādi, izpildi un uzskaiti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
•    Veikt datu ievadi, analīzi un darba procesu plānošanu, izmantojot programmu Hansa World.
•    Avansa norēķinu un komandējumu apstrāde.
 

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2019. gada 12. decembrim (ieskaitot) sūtīt pieteikumu un CV uz e-pastu: [email protected], tālrunis informācijai 67500255. 
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”
(SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)
izsludina konkursu:

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība, Finanses un kredīts - 1 vieta
uz DOCENTA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:
Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; Komunikācijas teorija –1 vieta
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Grāmatvedības un uzskaites teorija – 1 vieta
uz LEKTORA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Uzņēmējdarbības vadība – 2 vietas
Psiholoģija; Sociālā psiholoģija – 1 vieta
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Grāmatvedības un uzskaites teorija – 1 vieta
Valodniecība un literatūrzinātne; Ģermāņu valodniecība – 1 vieta
Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija; Komunikācijas teorija –1 vieta
uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Statistika – 1 vieta

Prasības kandidātiem:
- asociētam profesoram, docentam, vadošajam pētniekam - attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds; 
- lektoram - attiecīgās nozares maģistra grāds vai persona ar augstāko izglītību un profesionālo pieredzi;
- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
- prasme darboties e-studiju interneta vidē;
- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.

Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit – 

Docenta, lektora amats

Vadošais pētnieks

Asociētais profesors

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci;
- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodās;
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
- attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula;
- attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula; 
- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas.


Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci
- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodā
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas
- attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula
- attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula
- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas

RISEBA piedāvā atalgojumu (bruto) atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, sākot no 10.25 eiro līdz 56.91 eiro par vienu akadēmisko stundu.

Norādītos dokumentus līdz 11.11.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: 25619757.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likumu, informējam, ka  jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un, personas datu apstrādes pārzinis ir RISEBA.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png