RISEBA diplomus saņēmuši pirmie dubultgrāda studenti no Francijas

Š.g. 7.martā, klātesot RISEBA programmu direktorei, asoc. profesorei Ievai Brencei,   tika pasniegti RISEBA diplomi studentiem, kuri paralēli studijām Francijā, Kedge Business School, bija izvēlējušies iegūt arī otras augstskolas – RISEBA diplomus, studējot bakalaura programmā “Eiropas biznesa studijas” vai maģistra programmās “Starptautiskais bizness” un „Starptautiskās finanses”.  

 

RISEBA bakalaura studiju programmas “Eiropas biznesa studijas” un maģistra programmas „Starptautiskās finanses” direktore Ieva Brence: “Esam gandarīti, ka sadarbība attīstītās – ja pirmajā gadā pēc līgumu noslēgšanas RISEBA ieradās desmit bakalaura programmas, kā arī pieci maģistra programmas dubultgrādu studenti no Kedge Business School, šobrīd Francijas puse lūgusi ļaut palielināt studējošo skaitu, kuri par savu otro diplomu iegūs RISEBA.”

 

Līdzīgu iespēju – iegūt divu valstu diplomus – katru gadu izmanto arī RISEBA  programmu “Eiropas biznesa studijas”,  “Starptautiskais bizness” un „Starptautiskās finanses” angļu valodas plūsmas studenti. Bakalaura studiju laikā pavadot divus semestrus vai maģistra studiju laikā – vienu semestri Francijā, tiek saņemti divi diplomi – gan RISEBA, gan Kedge Business School. Studijas Francijā nepaildzina kopīgo studiju ilgumu, kā arī par tām netiek pieprasīta papildus maksa.

 

RISEBA bakalaura programma “Eiropas biznesa studijas” un maģistra programma “Starptautiskais bizness” ir vienīgās programmas Latvijā, kas ieguvušas EFMD starptautisko akreditāciju EPAS. Tā rezultātā programmām var piesaistīt augsta līmeņa starptautiskus mācībspēkus, kā arī attīstīt sadarbību ar augstskolām, kas ieguvušas šo akreditāciju.

 

08.03.2018.

KEDGE

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png