RISEBA – vienīgā augstskola Baltijā, kas iegūst EDAMBA biedra statusu

2018. gada septembrī augstskola RISEBA uzņemta Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijā.

EDAMBA – European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration jeb latviski – Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācija ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām, kas specializējas uzņēmējdarbībā, tādējādi

  • piedāvājot platformu zinātniskās informācijas apmaiņai,
  • atbalstot kopējus zinātniskus pētījumus,
  • palīdzot asociācijas dalībaugstskolām uzlabot kvalitāti doktorantūras programmu pētījumiem, saglabājot eiropeisku fokusu, vienlaikus sekmējot dažādību.

Ik gadu EDAMBA saviem biedriem piedāvā arī:

  • EDAMBA ziemas skolas doktorantu studentiem un promocijas darbu vadītājiem;
  • EDAMBA vasaras pētniecības akadēmiju (kopš 1992. gada),
  • EDAMBA doktorantūras pētījumu konkursu (kopš 2003. gada),
  • regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņu.

Šobrīd EDAMBA biedri ir augstskolas no 26 pasaules valstīm; augstskola RISEBA ir vienīgā uzņemtā augstskola no Baltijas valstīm: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GKFHDI

Kā atzīmē RISEBA zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva: „Šis neapšaubāmi ir jauns, kvalitatīvs pakāpiens augstskolas RISEBA zinātnes attīstībā. Cenšoties paaugstināt zinātniski-pētnieciskā darba un doktorantūras studiju kvalitāti, esam veikuši lielu darbu mūsu Doktorantūras studiju programmas “Business Management” pilnveidošanā. Iestājoties EDAMBA asociācijā, augstskolas RISEBA doktorantūras studenti un promocijas darbu vadītāji varēs būtiski uzlabot pētnieku – partneru tīklu, veikt kopīgos pētnieciskos darbus dažādu starptautisko projektu ietvaros, piedalīsies promocijas darbu prestižā ikgadējā konkursā.”

Vairāk par EDAMBA: http://www.edamba.eu/r/default.asp?iId=GHMKJE

 

20.09.2018.

EDAMBA
Tags

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png