Atlaides un budžeta vietas

RISEBA BUDŽETA VIETAS

 

RISEBA piedāvā augstskolas subsidētas budžeta vietas ar mērķi piesaistīt spējīgākos reflektantus un motivēt studējošos mācīties izcili, kā arī Lai sniegtu iespēju iegūt augstāko izglītību nevienlīdzīgas sociālās situācijas dēļ.

RISEBA budžeta vietas tiek piemērotas pilna laika dienas nodaļas studējošajiem

Lai PIRMREIZĒJI pieteiktos uz RISEBA budžeta vietām jāreģistrējas latvija.lv portālā un jāizpilda sekojošas prasības:
1. Tiek izpildīti atbilstošās studiju programmas iestāšanās nosacījumi (skat. Uzņemšanas noteikumus);
2. vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos nav zemāka par 8 ballēm.
3. Centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu uzņemšanu kritērijiem. 

Konkursa kārtībā uzvarētāji ir reflektanti, kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka.

RISEBA budžeta vietas tiek piešķirtas uz vienu studiju semestri un pārskatītas ik semestri. 

BUDŽETA VIETU ROTĀCIJA ikvienam RISEBA studentam sniedz iespēju nākamo studiju semestri mācīties ar 100% studiju maksas atlaidi, ja tiek uzrādīti izcili sasniegumi iepriekšējā studiju semestrī, t.i.: iepriekšējā semestra vidējā atzīme nav zemāka par 9 ballēm un neviena gala atzīme nav zemāka par 8 ballēm. 

Vairāk par Budžeta vietu piešķiršanas un rotācijas kārtību skat. šeit.

 

RISEBA PIEDĀVĀTĀS ATLAIDES

12

RISEBA piedāvā augstskolas finansētās budžeta vietas, studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus. Detalizēts atlaižu apjoms un pretendentu atbilstība -  Noteikumos par studiju maksas atlaižu piemērošanu.

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png