Atlaides un granti

 

2021./2022. studiju gada programmu studiju maksas

Atbalsts doktorantūras kandidātiem: 50% atlaide studiju maksai

 

RISEBA granti tiek piemērotas pilna laika dienas nodaļas studējošajiem

RISEBA piedāvā augstskolas grantus ar mērķi piesaistīt spējīgākos reflektantus un motivēt studējošos mācīties izcili, kā arī lai sniegtu iespēju iegūt augstāko izglītību nevienlīdzīgas sociālās situācijas dēļ.

Lai PIRMREIZĒJI pieteiktos uz RISEBA grantiem, jāreģistrējas portālā Latvija.lv un jāizpilda sekojošas prasības:

1. tiek izpildīti atbilstošās studiju programmas iestāšanās nosacījumi;

2. vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos nav zemāka par 8 ballēm;

3. centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu uzņemšanu kritērijiem;

4. konkursa kārtībā uzvarētāji ir reflektanti, kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka.

RISEBA granti tiek piešķirti uz vienu studiju semestri un tiek pārskatītas ik semestri. 

Grantu rotācija ikvienam RISEBA studentam sniedz iespēju nākamo studiju semestri mācīties ar 100% studiju maksas atlaidi, ja tiek uzrādīti izcili sasniegumi iepriekšējā studiju semestrī, t.i., iepriekšējā semestra vidējā atzīme nav zemāka par 9 ballēm un neviena gala atzīme nav zemāka par 8 ballēm. 

Dažādas studiju maksas atlaides

RISEBA piedāvā ne tikai augstskolas grantus, bet arī dažādas studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus.

12

Studiju maksas atlaižu nolikums

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png