Atlaides un granti

 

Atbalsts Biznesa vadibas doktorantūras kandidātiem: 30% atlaide studiju maksai

 

RISEBA granti tiek piemērotas pilna laika dienas nodaļas studējošajiem

RISEBA piedāvā augstskolas grantus ar mērķi piesaistīt spējīgākos reflektantus un motivēt studējošos mācīties izcili, kā arī lai sniegtu iespēju iegūt augstāko izglītību nevienlīdzīgas sociālās situācijas dēļ.

Lai PIRMREIZĒJI pieteiktos uz RISEBA grantiem, jāreģistrējas portālā Latvija.lv un jāizpilda sekojošas prasības:

1. tiek izpildīti atbilstošās studiju programmas iestāšanās nosacījumi;

2. vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos nav zemāka par 8 ballēm;

3. centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu uzņemšanu kritērijiem;

4. konkursa kārtībā uzvarētāji ir reflektanti, kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka.

RISEBA granti tiek piešķirti uz vienu studiju semestri un tiek pārskatītas ik semestri. 

Grantu rotācija RISEBA pilna laika dienas nodaļas studentam sniedz iespēju nākamo studiju semestri mācīties ar 100% studiju maksas atlaidi, ja tiek uzrādīti izcili sasniegumi iepriekšējā studiju semestrī, t.i., iepriekšējā semestra vidējā atzīme nav zemāka par 9 ballēm un neviena gala atzīme nav zemāka par 8 ballēm. 

Dažādas studiju maksas atlaides

RISEBA piedāvā ne tikai augstskolas grantus, bet arī dažādas studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus.

Studētgods

Līdz 2023.gada 20. februārim studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši, kā arī studējošie ar I. un II. grupas invaliditāti var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro mēnesī. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv.

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jāstudē augstākās izglītības iestādēs, koledžas un bakalaura līmeņa programmās, pilna laika klātienē 1. vai 2.kursā. Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojies studijām pēc studiju pārtraukuma.  

 

Vairāk par stipendiju "Studētgods" lasi ŠEIT

 

Ķīnas Tautas Republikas stipendija

Ķīnas Tautas Republikas valdība izsludinājusi pieteikšanos stipendijām. Uzzini par to ŠEIT

 

 

12

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png