Audiovizuālā mediju māksla

AVMM

Pieteikties

Par programmu

Profesionālās bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” priekšrocības:
• vienīgā, šobrīd realizētā, profesionālā bakalaura studiju programma audiovizuālajā jomā Latvijā;
• vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var iegūt televīzijas un kino producenta kvalifikāciju;
• studiju programmas profesionālo studiju kursu pasniedzēji ir pieprasītākie Latvijas un respektabli ārvalstu audiovizuālās jomas speciālisti. 

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālā bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā

 

KP

 

160

 

Akreditācija

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2023. gada 31. decembrim

 

Studiju forma

 

Pilna laika klātiene dienas plūsmā un nepilna laika klātiene vakara plūsmā

 

Valoda

 

Latviešu vai angļu

Specializācijas*

 

televīzijas un kino režisora kvalifikācija

televīzijas un kino operatora kvalifikācija

televīzijas un kino producenta kvalifikācija

scenārista kvalifikācija

 

Studiju maksa gadā

 

3340 EUR (pilna laika, latviešu valodā)

4680 EUR (pilna laika, angļu valodā)

2960 EUR (nepilna laika, latviešu valodā)

Studiju ilgums

 

4 gadi (pilna laika)

4,5 gadi (nepilna laika)

 

Programmas direktore

Keitija Grende
Mg.art. Keitija Grende
+371 25410564, [email protected]

Programmas saturs*

1. GADS

2. GADS

Filozofija
Kino semiotika
Lietišķā angļu valoda
Pētnieciskais darbs
Mākslas vēsture  un teorija
Kultūras vēsture
Jaunrades process
Audiovizuālās tehnoloģijas
Aktiermeistarība
Kompozīcijas pamati
Foto mākslas pamati
TV un video operatora darbs
Scenārija veidošana
Mūzika komunikācijā
Apgaismošanas principi
Komercdarbība
Lietišķā angļu valoda
Teātra vēstures pamati
Kino vēsture
Kostīmu un modes vēsture
TV un video operatora darbs
TV režija
TV un kino producēšana
TV žurnālistikas pamati
Audiovizuālās montāžas pamati
Multimediji
Skaņas režija
Videomontāžas un skaņu ierakstu tehnika
360 grādu vizualizācija
TV vēsture

3. GADS

4. GADS

Reklāmas psiholoģija
Radošā darba analīze un kritika
TV un kino dramaturģija
360 grādu kinematogrāfija
Apgaismotāja darbs
Dokumentālā kino estētika
Krāsu psiholoģija
TV režija
Režisora darbs ar aktieri
Sadarbība ar scenogrāfu
Foto žanri
Latviešu (vai Angļu) valoda saziņā
Pasākumu scenāriju veidošana
TV adaptācijas
Literatūras vēsture un teorija
Scenārija veidošana
Televīzijas un video operatora darbs
Krīzes menedžments
TV programmēšana
Grāmatvedība
TV un kino producēšana
Kino tehnoloģijas
Privātais finansējums kultūrā
Projektu vadība

Televīzijas un kino producēšana
Televīzijas režija
Televīzijas un video operatora darbs
Scenārija veidošana
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Sabiedriskās attiecības un masu mediji
TV un kino producēšana
Datorgrafikas pamati
Režisora darbs ar aktieri

Bakalaura darbs
Brīvās izvēles kursi  
Otrā svešvaloda
Reklāmu veidošana
Videomākslas pamati
Skaņas dizains
Digitālā pēcapstrāde
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Karjeras iespējas

Pabeidzot šo studiju programmu students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. 

 

Iespējams studēt tālāk

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Studiju vide

Tā kā studiju programma “Audiovizuālā mediju māksla” ir profesionālā bakalaura  programma, tajā blakus teorētiskajiem studiju kursiem ir liels apjoms ar praktiskajām nodarbībām. Ik gadus studentiem ir iespēja praktizēties reālos audiovizuālas industrijas uzņēmumos un projektos. 
Studijas Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 un RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka

Auditorijas
Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

Mediju laboratorija
Mediju laboratorija ir neformāla, tehnoloģiski aprīkota audiovizuālo radošo pētījumu un eksperimentu vieta, kurā tiesības darboties ir tikai maģistra studiju programmas ‘’Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” studentiem un Augstskolas RISEBA doktora programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” doktorantiem.

Video studija
300 kvadrātmetrus lielajā video studijā notiek nodarbības operatora mākslā un apgaismošanā. Tajā studenti savā ārpuslekciju laikā var filmēt savus studiju darbus. Studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo (green screen) fonu un grīdu. Pieejama ir operatora spectehnika – kameras krāns ar sliedēm, RONIN, Steadicam. Tiek nodrošinātas sertificēšanas standartam atbilstošas dronu tehnikas apmācības. Video studijā ir uzstādīta arī stacionāra apgaismošanas sistēma. Blakus video studijai ir izvietotas arī grimētava, kostīmu un rekvizītu noliktava un skaņu ierakstu studija.

Montāžas studijas
Arhitektūras un Mediju centrā H2O 6 ir izveidotas trīs lielās un divas mazās video montāžas studijas. Lielās montāžas studijas katra ir aprīkota ar 15 – 20 stacionāriem iMac datoriem. Šajās studijās notiek Audiovizuālās montāžas lekcijas un praktiskie treniņi digitālajā montāžā. Mazās video montāžas studijas ir domātas studentu patstāvīgajiem darbiem pēc lekcijām. Visi montāžas datori ir nodrošināti ar Final Cut Pro, Adobe Creative Suite Production Premium, Logic Studio u.c. digitālās apstrādes programmatūrām.

Pašnovērtējuma ziņojumi

2017./2018. studiju gads

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas "Audiovizuālā mediju māksla" pilna vai nepilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007, tālrunis: +371 29349122, e-pasts: [email protected]

Mūsu sadarbības partneri:

1

2

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka
Video studija
Video studija
Montāžas studija
Montāžas studija
Montāžas studija
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png