Studentu atsauksmes

Sandra Rudzīte

zzz.png14 gadus pieredze dažāda līmeņa biznesa vadībā, uzņēmēja, SIA Linulāde dibinātāja un līdzīpašniece, sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā - biznesa psiholoģijā, vadības psiholoģijas un supervīzijas 1. kursa maģistratūras programmas studente:

"Gribi mainīt pasauli, sāc ar sevi. Gribi saprast citus, sāc ar sevi un nāc studēt uz RISEBU Biznesa psiholoģiju.

Tieši tā notika ar mani, kad radās vēlme, mainīt ap sevi notiekošo, vairāk izprast biznesā notiekošo no psiholoģijas viedokļa, radās vēlme uzzināt vairāk par cēloņsakarībām, kas ietekmē un izraisa procesus biznesā, kā strādā cilvēka psiholoģija mijiedarbībā ar citiem darba vidē? Kā mijiedarbojas Tavas uztveres maiņa ar biznesā notiekošajiem procesiem ? Vai patērētāja vērtības ietekmē izvēli ? Tie bija jautājumi, kas mani urdīja un uz kuriem es meklēju atbildes. Pateicoties pieredzējušiem pasniedzējiem, kas lielākoties paši ir nākuši no biznesa vides, atbildes atradu. Pasniedzēji rosina domāt, meklēt nonākt pašam pie sevis uzdotajiem jautājumiem. Studiju process ir kā viedokļu apmaiņas process, kurā Tu gūsti ne tikai ņemot, bet arī dodot.

Pilnīgi loģisks process pabeidzot biznesa psiholoģiju bakalaura programmā bija turpināt izzināšanas procesu vadības psiholoģijā un supervīzijā."

 

Raimonds Zaretoks

raimonds.jpg2016. gada absolvents.

Paldies augstskolai RISEBA par aizraujošajiem studiju gadiem! Šajos trīs gados esmu ieguvis draugus uz mūžu, uzklausījis lektorus, kuri mani iedvesmoja uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā arī ar viņu atbalstu iegūt pārliecību, ka viss ir iespējams. Studiju procesā man patika, ka guvu teorētiskās zināšanas un arī pieredzes stāstus par biznesa dzīves realitāti. Zinu, ka arī tagad varētu piezvanīt pāris lektoriem un viņi palīdzētu atrast atbildi uz jautājumu, vai vienkārši dotu koleģiālu padomu.

 

 

 

 

 

Edmunds Imbovics 

Edmunds Imbovics Akadēmiskās bakalaura studiju programmas absolvents, uzņēmējs.

Sadarbība ar RISEBA sākās 2011. gadā, kad it kā nejauši, Interneta meklētājā parādījās vārdu salikums - Biznesa psiholoģija. Manos tā brīža plānos nebija meklēt izglītības programmu. Biju aizņemts savos darījumos, bet, izlasot šās programmas piedāvāto, pārņēma sajūta, ka tā veidota tieši man. Atsaucās viss - programma aptvēra visas manas intereses. Bija gan ekonomika, vadības grāmatvedība, marketings, gan daudz psiholoģijas. Sapratu, ka šī izglītības programma var ne tikai uzlabot manas līdera kvalitātes, bet arī palīdzēt saprast, pilnveidot pašam sevi un caur sevi jau veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem, darbiniekiem, draugiem un protams - ģimeni.

Programma cerības attaisnoja. Trijos gados paplašinājās redzējums biznesa vadīšanā, personāla organizēšanā, motivēšanā. Pateicoties biznesa psiholoģijas programmā apgūtajam, kā arī jaunajiem kontaktiem - parādījās interese par papildus izglītību, attīstību.

Uzņēmēj darbība ir paplašinājusies, transformējusies. Klāt nākušas personības attīstības programmas, kuras organizēju, vadu, piedalos, kā apmācības koučs, biznesa treneris, personības izaugsmes, vai life koučs. Esmu vairāku programmu, publikāciju autors, kopš 2014. gada sadarbojos ar RISEBA, vadot studiju programmu "Koučings biznesā"

Pateicoties Biznesa psiholoģijas programmai un RISEBA kompetentajam, kreatīvajam, pieredzējušam un atsaucīgajam kolektīvam, varu droši apgalvot, ka mana dzīve ir mainījusies. Tā noteikti ir kļuvusi interesantāka, aizraujošāka, panākumiem un iespējām bagātāka. Esmu ieguvis ne tikai jaunas zināšanas un iemaņas, bet arī jaunus draugus, kolēģus, kontaktus un milzīgas izaugsmes iespējas.

Veiksmi un panākumus! 

 

Agnija Zvirgzdiņa

Agnija ZvirgzdiņaRīgas rajona prokuratūras prokurore,
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija” 3. kursa studente

„Biznesa psiholoģijas programma dod fantastisku iespēju gūt ieskatu psiholoģijā un uzņēmējdarbības vadībā. Kopsakarībā šie divi virzieni palīdz veidot izcilus vadītājus, kas spēj efektīvi veidot un vadīt komandu.

Augstskolas pasniedzēji ir ļoti pretīmnākoši, atbalstoši, zinoši un motivējoši, tādā veidā radot drošu vidi esošo prasmju nostiprināšanai un jaunu apgūšanai.

Iegūtās teorētiskās zināšanas iespējams pielietot praksē, piedaloties reālu problēmjautājumu risināšanā, pasniedzēju vadībā. Iegūtās zināšanas ne tikai palīdz attīstīties profesionāli, bet viennozīmīgi veicina personības izaugsmi, ļaujot labāk saprast pašam sevi.”

 

 

Lolita Levčenkova

Lolita Levčenkova

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija”,  3. kursa studente

„Vairums no mums savā dzīvē sasniedz robežu, kad neesam pārliecināti par to, kas esam, kur ejam un ko vēlamies sasniegt.

Tajā brīdī, kad nokļuvu uz šīs robežas nejauši ieraudzīju RISEBA Biznesa psiholoģijas programmas aprakstu. Uztvēru to, kā jaunu iespēju un iestājos augstskolā.

Tas bija labākais, ko es varēju tobrīd izdarīt, jo tagad es saprotu, ka kopš tā laika ir pagājuši 3 burvīgi gadi, kuru gaitā esmu iepazinusi daudz jaunus un interesantus cilvēkus, iepazinusi pasniedzējus ar dažādu dzīves pieredzi un zināšanām, kuri papildināja viens otru un pilnveidoja mani, un galvenais es no jauna iepazinu pati sevi!

Šī ir tā programma, kur katrs atrod sev to, kas bija nepieciešams tikai viņam.

Es sāku izprast sevi un savus tuvos, uzlaboju darba efektivitāti un iemācījos izprast politiku no psiholoģijas viedokļa. Kā arī spēju pacelt pavisam citā līmenī nodaļas vadīšanu.  Biju ļoti pārsteigta, ka tas mani aizrāva, jo līdz šim uzskatīju, ka politikā nevar būt nekas interesants tieši man...

Arī finanšu vadīšanas un grāmatvedības deva visam šim procesam piešķir pikantumu.

 Ja Tu esi uzdevis sev jautājumus: Ko vēl es vēlos? Kāpēc man to vajag?  Kurp  tas mani novedīs? Iespējams, Biznesa psiholoģija - Tavs labākais ceļvedis, meklējot atbildes!”

 

Alisa Smeļova

alisa smelova.jpg

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Biznesa psiholoģija” studente

„Kas ir biznesa psiholoģija? Kāpēc to vērts studēt? Ko tā spēj sniegt?” Šādus jautājumus vairakkārt sev uzdevu, uzsākot studijas un studiju procesā esmu uz tiem radusi atbildes. 
Psiholoģija ir pamats cilvēku dzīvei, tā veido ne tikai mūs pašus, bet arī mūsu attiecības un lielā mērā vidi mums apkārt. Starpdisciplinārā studiju programma, apvienojot psiholoģiju un vadībzinības, palīdz raudzīties plašāk un veidot ne tikai veiksmīgu uzņēmēja karjeru, bet arī būt harmoniskākam cilvēkam. Jebkura problēma, kas saistīta ar personas psiholoģiskajām īpašībām - spēju apšaubīšana, nespēja atrast labāko pieeju vai nepietiekama saskaņa ar kolēģiem var novest pie grūtībām profesionālo un personīgo mērķu sasniegšanai. Ļoti svarīgas ir biznesa ētikas zināšanas, kas skaidro to, kā organizēt pārrunas ar partneriem un klientiem, lai ātrāk sasniegtu savu mērķi.
Protams, viens no jautājumiem, kas mani interesēja, uzsākot studijas:  „Par ko es varēšu kļūt, saņemot šādu diplomu?” Darba iespējas ir plašas, studiju programmas absolvents var kļūt par uzņēmēju, organizāciju vadītāju, biznesa konsultantu, biznesa treneri, organizācijas attīstības speciālistu, kā arī darboties personāla vadībā. 
Ja Tevi interesē skatīties plašāk, analizēt dažādu organizāciju „zemūdens akmeņus”, tad „Biznesa psiholoģija” ir Tava studiju programma!
 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png