Pasniedzēji

Ina Gudele 

ina_gudele.jpg

 

Pasniedz priekšmetus:
Biznesa un marketing procesu vadīšana e-vidē

Izglītība:
Inženierziņātņu maģistre
Rīgas Politehniskais Institūts

Ina Gudele ir studējusi inženierzinātnes Rīgas Politehniskajā Institūtā, Inženierceltniecības fakultātē.  Pēc studijām paildināja zināšanas mārketingā un pieprasījuma prognozēšanā, tirgus pētījumos Telecomminication College of Coventry (Lielbritānija).
Strādājusi Lattelecom, izveidojot Apollo Interneta pakalpojumus. Ir viena no Latvijas Interneta asociācijas dibinātājām un valdes locekļeim.  Strādā kā biznesa attīstības konsultants, sniedzot pakalpojumus Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem biznesa attīstībā un mārketingā, nodrošina tirgus izpētes pakalpojumus.
Brīvi pārvalda latviešu, krievu un angļu valodas.

[email protected]

TATJANA VASIĻJEVA 

TATJANA VASIĻJEVA

Zinātniskā vadītāja

Pasniedz priekšmetus:
Informācijas tehnoloģijas / sistēmas (Information Technology / Systems) 
Informācijas tehnoloģijas un riski finansēs (Information Technology and Risks in Finances) 
Elektroniskās komercijas aktualitātes 

Izglītība:
Dr.Oec. 
Latvijas Universitāte
Ļeņingradas Finanšu-Ekonomiskais Institūts
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība
LKA un Institute of Financial Services

Tatjana Vasiļjeva ir ieguvusi doktora grādu matemātisko skaitļošanas metožu pielietošanā ekonomikā, strādājusi Valsts plāna zinātniski pētnieciskajā institūtā. No 1991.g. strādājusi vadošajās Latvijas bankās par Informācijas Tehnoloģiju (IT) vadītāju. Latvijas Nacionālajā kvalitātes biedrībā ieguvusi Kvalitātes vadītāja Sertifikātu, Latvijas Komercbanku asociācijā un Institute of Financial Services (UK) ieguvusi Latvijas banku speciālista Sertifikātu. 
RISEBA strādā no 2011.g. oktobra.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar IT  pielietojumu bankas un finanšu institūcijās, IT un Informācijas Sistēmu (IS) pārvaldību, IS Projektu vadību.

2012.g. februārī tika izvēlēta par Eiropas Komisijas alternatīvo ekspertu Informācijas Tehnoloģiju un Komunikāciju Standartizētās Platformas izstrādei (no Latvijas).

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs.

Zinātniskā vadītāja:
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec.
Tālr: +371 67 500 263
Mob.: 29487303
[email protected]

LinkedIn profils

 

SOLVEIGA BLUMBERGA

SOLVEIGA BLUMBERGA

Pasniedz priekšmetus:
Sociālā psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Organizāciju psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija
Korporatīvā sociālā atbildība

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga strādā par docentu  RISEBA un RTU, ilgstoši strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA un padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

RISEBA Menedžmenta un mārketinga katedras docente
[email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

 

DITA GABALIŅA 

DITA GABALIŅA

Vieslektors

Pasniedz priekšmetus:
Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE) 

Izglītība:
Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes lietišķās matemātikas nodaļa
LU Datorikas fakultāte

Ditai Gabaliņai ir pieredze projektu izstrādē un vadībā, sistēmanalīzē un biznesa procesu analīzē, IT konsultāciju sniegšanā un IT audita veikšanā.

Kopš 1998. gada pasniedz kursus Oracle University, par Oracle CASE rīkiem un izstrādes metodēm.

Sertifikāti
    •    PMP (Project Management Professional)
    •    CISM(Certified Information Security Manager)
    •    CISA (Certified Information System Auditor)
    •    CGEIT (Certified in The Governance of Enterprise IT)

 

ATIS KAMPARS 

ATIS KAMPARS

Pasniedz priekšmetus:
Vizuālā māksla, mākslas teorija

Izglītība:
Latvijas Mākslas akadēmija, glezniecība
I.Repina Mākslas institūts Sanktpēterburgā

Atis Kampars ir apguvis kultūras mantojuma kursu Zalcburgas seminārā, Austrijā, 2007.gadā ieguvis stratēģiskā menedžmenta kursu sertifikātu Rīgas Ekonomikas augstskolā sadarbībā ar Viljama Deividsona institūtu, ASV (The William Davidson Institute at the University of Michigan).
Kopš 2010.gada studē Helsinkos, Ālto Universitātes Mākslas, dizaina un arhitektūras fakultātes mākslas doktora programmā. Doktora pētījuma tēma: „Akadēmiskās zīmēšanas kultūra – vēsture, problemātika, konteksts.”
Mācījis zīmēšanas kursus ASV, Dienvidmēnas universitātē (The University of Southern Maine), un Helsinku mākslas akadēmijā (Kuvataideakatemia). Strādājis kā Erasmus vieslektors Skandināvijas augstskolās.
Piedalījies daudzās mākslas un dizaina augstskolu konferencēs Eiropā; no 2002.līdz 2006.gadam pārstāvējis Baltijas mākslas augstskolas Ziemeļvalstu mākslas augstskolu asociācijā (KUNO).
 
Kopš 2001.gada strādā par augstākās izglītības ekspertu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā ārējais eksperts vadījis bakalaura un maģistra diplomdarbu aizstāvēšanu Tartu Universitātes mākslas fakultātē un Viļņas Mākslas akadēmijā.

Mākslas eksperts Eiropas Padomes pārstāvniecības Latvijā kopš 2010.gada.

[email protected]

 

ILMĀRS KREITUSS 

ILMĀRS KREITUSS

RISEBA prorektors studiju darbā, docents

Pasniedz priekšmetus:
Banku loma uzņēmējdarbībā 
Finanšu tirgi 
Uzņēmumu vadīšana dažādās nozarēs

Izglītība:
Dr.Chem.
Latvijas Universitāte
Maskavas Valsts universitāte
University of Notre Dame
Chartered Institute of Bankers

Ilmārs Kreituss ir ieguvis doktora grādu fizikālajā ķīmijā,  ilgstoši strādājis par docentu Latvijas universitātē, padziļinājis zināšanas Maskavas Valsts universitātē un  University of Notre Dame (ASV). Vēlāk pievērsies banku un finanšu sfērai, The Chartered Institute of Bankers  ieguvis profesionāla baņķiera sertifikātu. Guvis vairāk kā 15 gadu praktisko pieredzi vadošos amatos bankās un citās finanšu institūcijās. Pēc atgriešanās augstskolu darbā strādājis par prorektoru Banku augstskolā, RISEBA - no  2010.gada.
 
Pētnieciskās intereses saistītas ar banku, riska kapitāla fondu  un citu finanšu institūciju darbību, kā arī uzņēmējdarbības finansēšanas un inovāciju ieviešanas jautājumiem.

[email protected]

LinkedIn profils

 

LEONIDS KREMERS 

LEONIDS KREMERS

Pasniedz priekšmetus:
E-bizness 
Datorgrafika 
Datorgrafika un grafiskās paketes 
Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas 
Informācijas tehnoloģijas
Multimediju tehnoloģijas 
Prezentācijas prasmes 
Tīmekļa vietnes projektēšana
Zināšanu pārvaldības (Knowledge Management)
Fotogrāfijas vēsture

Izglītība:
Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Transporta un sakaru institūts (TSI)
Rīgas Politehniskais Institūts (RPI)

Leonids Kremers ir padziļinājis zināšanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Latvijā, Vācijā, Austrijā, Ungārijā, Somijā, Igaunijā, Armēnijā. Praktiskā pieredze kā studijas programmas direktoram “Elektroniskaja komercijā” (7 gadi, RISEBA), „Web dizains” (2 gadi, BKI). Strādājis kā projektu vadītājs privātos uzņēmumos („RD-computer”, “Magnet Enterprises” u.c.). Guvis vairāk kā 17 gadu praktisko pieredzi vadošos amatos RA “ Radiotehnika ”, Konstruktoru birojs “Orbīta”.
Pašlaik raksta promocijas darbu.
 
Pētnieciskās intereses: saistītas ar informācijas sistēmu attīstību.

[email protected]

 

EGMONTS TREIGUTS 

EGMONTS TREIGUTS

Pasniedz priekšmetus:
Augstākā matemātika
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Matemātiskā statistika
Informāciju tehnoloģijas
Datu bāzes
WEB programmēšana
Internet tehnoloģijas
Datoru tīkli
Datu struktūras un algoritmi

Izglītība:
Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultāte, radiofizika
Ieguvis maģistra grādu fizikā

Egmonts Treiguts ir ieguvis maģistra grādu fizikā. Pasniedz kopš 1989. gada. Ir 11 gadu pasniegšanas pieredze Latvijas Universitātē Fizikas un Matemātikas fakultātē. 9 gadu pasniegšanas pieredze Biznesa augstskolā "Turība". Kopš 2000. gada pasniedz augtskolā RISEBA.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar mikroprocesoru sistēmām, elektroniskām datu savākšanas un apstrādes sistēmām, internet tehnoloģijām.
Zinātniskās intereses: saistītas ar datu iegūšanas algoritmiem, klasifikācijas metodēm.

[email protected]

 

ARNIS VĀRSLAVS 

ARNIS VĀRSLAVS

Vieslektors

Pasniedz priekšmetus:
Informācijas Tehnoloģijas drošība (Informartion Technology security)

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Datorzinātņu maģistrs

Arnis Vārslavs pēc studijām turpinājis strādāt Fiziskas un matemātikas fakultātē, kā asistents, vēlāk lektors.
Strādājis, kā IT eksperts drošības un pārvaldības jomās, konsultējis valsts, un privātos uzņēmumus. Kopš 1996. gada ISACA (Information system audit and control association) biedrs Latvijas nodaļā. 2003 gadā ieguvis ISACA CISM (Certified information security manager) kvalifikācijas apliecinājumu.
No 1991.g. strādājis vadošajās Latvijas bankās par Informācijas Tehnoloģiju (IT) vadītāju, vēlāk  dažādos līmeņos turpinājis strādāt, kā Informācijas drošības dienestu vadītājs. 
Kopš 2012. gada pārstāv Latvijas Komercbanku asociāciju EBF (Eiropas banku federācija) IT krāpniecības darba grupu.

[email protected]

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png