Eiropas biznesa studijas

Piesakies

Piesakoties līdz 31. maijam, 20% atlaide studiju maksai

Piedalies Atvērto durvju dienās ZOOMā

Par programmu

epas

Programma sagatavo starptautiskus biznesa vadītājus un potenciālos vadītājus, kas spēj strādāt starptautiskā vidē. Nodrošina izpratni gan vietējā, gan Eiropas līmeņa uzņēmējdarbībā, un sniedz holistisku skatījumu uz mūsdienu biznesa vadības praksi. Programmas tiek realizēta angļu valodā, kā arī nodrošina studentus ar zināšanām vismaz divās citās Eiropas valodās-franču un spāņu valodā. Ar spēcīgu starptautisku fokusu programma piesaista lielu skaitu starptautisko studentu, nodrošinot daudzveidīgu starptautisko mācību vidi. 

Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi prestižo European Foundation for Management (EFMD) programmu akreditāciju EPAS.  Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai "Starptautiskais bizness". Vairāk lasi šeit.

Starptautiskajiem studentiem ir arī iespēja apgūt latviešu valodu un kultūru, kā arī krievu valodu. Valodu kompetences apstiprina starptautiskas sertifikācijas iestādes, piemēram, Kembridžas eksaminācijas centrs, Londonas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Parīzes Tirdzniecības kamera.

 

Studiju virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā / Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

 

KP

 

160 KP

 

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam

 

Studiju forma

 

Pilna laika dienas nodaļa 

 

Valoda

 

Angļu, padziļināta apmācība franču valodā.
Iespēja apgūt spāņu, krievu, vācu valodu.

 

Studiju maksa gadā

 

3600 EUR

 

Studiju ilgums

 

4 gadi

 

Trešajā studiju gadā studējošiem ir iespēja izvēlēties specializāciju.

Patlaban notiek studiju virziena akreditācijas process. Šī procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Programmas direktore

I.S.

Dr. oec., prof. Irina Senņikova
+371 29416375, irina.sennikova@riseba.lv

Karjeras iespējas

Sniedzot padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, starptautiskā vidē un brīvi pārvaldot dažādas valodas, absolventi ir nodarbināmi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Programmas absolventi visā pasaulē strādā vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, bankās, konsultāciju un revīzijas firmās,  finanšu, mārketinga, pārdošanas, cilvēkresursu vadības u.c. jomās., kā arī dibina savus uzņēmumus.

Bakalaura studiju programmas "Eiropas biznesa studijas" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Starptautiskās finanses

Uzņēmējdarbības vadība

Biznesa stratēģiskā vadība

Starptautiskais bizness


RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png