Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

"Pēc četriem ļoti darbīgiem gadiem augstskolā droši varu apgalvot, ka katru dienu dodos uz mazu iespēju paradīzi – skolu, kura piedāvā daudzus projektus, vieslekcijas un kursus, tikai jāsaprot, ka viss ir atkarīgs no manis: cik daudz es esmu gatava ņemt un izmēģināt, cik daudz es esmu gatava ieguldīt enerģijas un spēka savai nākotnei."

Madara Švarce
2016.g. absolvente,
"Opel" mārketinga speciāliste

SARM

 

 

Vairāk atsauksmes par programmu šeit un šeit.


Par programmu

Programma radīta tiem, kuri vēlas strādāt reklāmas, sabiedrisko attiecību, tiešā mārketinga vai mārketinga veicināšanas jomā sabiedrisko attiecību, mārketinga, mārketinga pētījumu, reklāmas aģentūrās, uzņēmumos, iestādēs, nevalstiskās organizācijās.

Iegūstamais grāds:                                    profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību menedžeris, reklāmas menedžeris
Iegūstamā specializācija:  publisko pasākumu producents
Studiju valoda: latviešu un angļu
Starptautiskās iespējas:

viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros;
3. kursa studenti var pieteikties dubultgrāda studijām: Российский Университет дружбы народов (Krievijas Tautu draudzības universitāte), Krievija, saņemot RISEBA un partneraugstskolas diplomu

Iestāšanās nosacījumi:

Centralizētie eksāmeni latviešu valodā un angļu valodā 

Kredītpunkti: 160
ECTS: 240
EKI: 7

Studiju forma un maksa 

Ja vēlies pieteikties studijām līdz 15.07.2019., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 15.07.2019., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 

Programmas direktore:
Glorija Sarkane
Tālr:+371 67626600
[email protected]

 

 


Programmas priekšrocības

  • vienīgā, šobrīd realizētā, profesionālā bakalaura studiju programma reklāmas jomā Latvijā
  • „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta” studiju programmā Jūs apgūsiet priekšmetus, kas attīstīs Jūsu kreatīvās, analītiskās un menedžmenta spējas, kas tik ļoti nepieciešamas sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālistam, pasākumu producentam
  • programmā ir visaptverošu priekšmetu kopums, sākot ar reklāmas radīšanu, pielietošanu, pārdošanu, patērētāju uzvedību
  • programmas apguves laikā Jūs iemācīsities pielietot reklāmu un sabiedriskās attiecības biznesā, kā arī Jūs iemācīsieties izstrādāt idejas netradicionālām reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņām
  • labākie Latvijas kultūras, izklaides un masu pasākumu veidotāji palīdzēs jums apgūt pasākumu izstrādes un vadīšanas prasmi
  • studējot trīs semestrus partneraugstskolā Jums ir iespēja saņemt divu augstskolu diplomus – bez papildus maksas
  • starptautiska vide, starptautiski studiju kursi, starptautiskas iespējas
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

 

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Biznesa komunikācija
Ievads reklāmā
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Ievads masu komunikācijas teorijās
Datorgrafikas pamati
Ievads zinātniskajā pētniecībā
Neverbālā komunikācija
Filozofija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes komunikācijas aspektā
Žurnālistikas pamati
Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums
Pārliecinošās komunikācijas pamati
Sociālā psiholoģija
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Jaunrades process
Lietišķā etiķete un protokols

Prakse

Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Politika un komunikācija
Prezentācijas prasmes
Reklāmas veidi
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Komercdarbība
Socioloģija
Grāmatvedība
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Publiskā viedokļa teorijas
Reputācijas vadība
Zīmolvedība
Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
Saskarsmes psiholoģija grupā

Prakse
3.gads 4.gads

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Komunikācija tiešsaistē
Mediju attiecību veidošana
Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti
Vizuālās komunikācijas pamati
Vadībzinības
Integrētā mārketinga komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Valsts pārvalde
Patērētāju uzvedība
Kompozīcijas pamati
Reklāmas/sabiedrisko attiecību vēsture
Krāsu mācība
Ievads reklāmas dizainā
Tekstveide reklāmā/sabiedriskajās attiecībās
Mediju plānošana
Ievads semiotikā
Sabiedrisko attiecību taktika un stratēģija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Aktiermeistarība
Publiskās uzstāšanās tehnika
Pasākumu jomas tiesiskie aspekti
Skatuves kustība
Pasākuma vadīšana
Pasākuma vizuālā noformēšana
Pasākuma vizuālā tēla integrēšana reklāmas materiālos

Prakse

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Krīzes komunikācijas menedžments
Diskursa analīze
Pakalpojumu mārketings
Mārketinga komunikācija interneta vidē
Datorgrafikas izmantošana reklāmā
Reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņu
plānošana un vadīšana
Skatuves menedžments
Pasākuma producēšana
Pasākuma scenārijs
Pasākuma režija

Prakse
Bakalaura darbs

Papildus brīvās izvēles kursi:

Mūsdienu netradicionālā māksla un reklāma
Sabiedriskās attiecības politikā
Radošās iztēles attīstība
Postmodernisms
Otrā svešvaloda
Reklāmas idejas īstenošanas paņēmieni
Datorgrafikas programmas
TV žurnālistika
Māksla un reklāma
Sociālais mārketings
Mediju semiotika

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu.

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas.

ATLAIDES

Atlaides

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png