Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Par programmu

Augstskola RISEBA piedāvā maģistra līmeņa studijas jauno mediju un audiovizuālajā mākslā. Programma veidota pēc moduļu sistēmas, augstskolas RISEBA studentiem piedāvājot izvēlēties vienu no divām specializācijām – Audiovizuālā mediju māksla vai Multimediju skatuves māksla.

Maģistra studiju programma piedāvā padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm, tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360-grādu video, performances, kultūras analītika, datu vizualizācija u.tml.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu un performaču radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. 

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Liepājas universitāti. RISEBA studentiem mācību process 93% apmērā notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, 7% -Liepājā, Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā.

Iegūstamais grāds:

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

Studiju valoda: angļu
Specializācijas: Audiovizuālā mediju māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA)
Digitālā māksla (tiks īstenota Liepājas universitātē)
Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (tiks īstenota Liepājas universitātē)
Uzņemšanas prasības

Profesionālais vai akadēmiskais   bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā

Iestājpārbaudījumi: Potenciālā  maģistra darba pētījuma un radošā darba pieteikums 
Iepriekšējās radošās darbības portfolio prezentācija
 
Kredītpunkti: 80
ECTS: 120
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām


Janis_holsteins.jpg

RISEBA45.jpg

 

Programmas direktors:
Jānis Holšteins

Tālr.: +371 25618534
E - pasts: [email protected]
Programmas radošais direktors:
Aigars Ceplītis

Tālr.: +371 25620270
E - pasts: [email protected]
 

H2O6 logoArhitektūras un mediju centra H2O 6 mājas lapa: http://www.h2o6.lv/


Studiju vide

Studijas Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 , Durbes ielā 4.

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka (virtuālā tūre 360 grādi)

H2O6 H2O6 H2O6 telpas

Auditorijas

Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

H2O6 telpas H2O6 telpas H2O6 telpas

Programas priekšrocības

  • Izteikti individuāla pieeja katram studentam, kuru pārrauga starptautiski mācību spēki un audiovizuālajā industrijā atzīti mākslinieki vai zinātnieki.
  • Studijas notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – vienā no lielākajiem mediju studiju centriem Baltijā.​
  • Maģistranti var paralēli studijām augstskolā RISEBA apmeklēt papildus mākslas teorijas studiju kursus un arī  atsevišķas darbnīcas Latvijas Mākslas akadēmijā.
  • Absolventiem tiek piedāvāts biznesa modulis, lai palielinātu viņu efektīgu konkurētspēju globālā audiovizuālā tirgus sektoros.
  • Efektīva ERASMUS apmaiņa ar līdzīgām studiju programmām: TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentu Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitāti “Minerva” Nīderlandē, kā arī vairākas starptautiskas radošās darbnīcas visa akadēmiskā gada garumā.
  • Apvienots studiju process ar Liepājas universitātes Jauno mediju  mākslas maģistra studiju programmu, kas palielina kopējo akadēmisko potenciālu.
  • Elastīgs maksājumu grafiks.

Programmas saturs*

Abu specializāciju kopīgais saturs:
Konceptuālā domāšana
Laikmetīgā māksla
Mūzikas vide un skaņu teorija
Skaņu kompozīcija
Audioierakstu veidošana
Operatora – inscenētāja māksla
Jauno mediju un kino montāža
Vizuālā kultūra un semiotika
Jauno mediju estētika
Interaktīvais kino
Producēšana un fondu piesaiste
Starpmediju tehnoloģija un integrācija
Eksperimentālais kino
Interaktīvā māksla un performance
Scenārija veidošana un naratoloģija

Audiovizuālās mediju mākslas specializācijā:
Audiovizuālo darbu režija
Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Spēļu teorija un tehnoloģijas
360 grādu interaktīvā vizualizācija
After Effects pēcapstrāde

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018.studiju gadu

ATLAIDES

Atlaides

Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png