Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Studiju virziens "Ekonomika" un  virzienam atbilstošās studiju programmas  akadēmiskā bakalaura studiju programma "Jaunuzņēmumu ekonomika un finanses", profesionālā maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses" un akadēmiskā maģistra studiju programma "Lielo datu analītika"  ir akreditētas līdz 2027. gada 5. augustam.

Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un virzienam atbilstošās studiju programmas – akadēmiskā bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija", profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība", "Eiropas biznesa studijas", profesionālā maģistra studiju programmas "Projekta vadība", "Personāla vadība", "Uzņēmējdarbības vadība", "Starptautiskais bizness", "Vadības psiholoģija un supervīzija", "Biznesa stratēģiskā vadība", "Sporta vadība", kopīgā akadēmiskā maģistra studiju programma "Veselības vadība" un kopīgā doktora studiju programma "Biznesa vadība" – ir akreditētas līdz 2027. gada 14. oktobrim.

Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto, studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts:.

  • studiju virzienu “Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2023. gada 25. novembrim;
  • studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;
  • studiju virzienu “Mākslas” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Vairāk informācijas šeit. 

 

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

Vadība

 

Informācijas un komunikācijas
zinātnes

Akreditācija

 

Māksla

 

Māksla

 

Arhitektūra

Arhitektūra

 

Ekonomika

1

 

Profesionālās maģistra programmas "Starptautiskais bizness" EPAS akreditācija

EPAS 2014 MIB.JPG

Lielo datu analīze

Lielie%20dati.PNG

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana
Jaunu%20uz%C5%86%C4%93mumu%20izaugsme%20un%20finans%C4%93%C5%A1ana.PNG

 

 

 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

- Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu.

- Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu.

- Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu.

- Studiju virziena "Mākslas" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu.

- Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojums par 2019./2020. studiju gadu.

- Doktorantūras programmas "Biznesa vadībapašnovērtējuma ziņojums par 2016. gadu.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png