VUPP 1.kārta

Iestājeksāmeni   Līguma slēgšana   Uzņemšanas komisija   


Katru gadu reflektanti bakalaura studijām tiek uzņemti caur “Vienoto uzņemšanas pamatstudiju programmu” (VUPP) divās kārtās.

1. Elektroniskā pieteikšanās

Izmantojot portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e-paskalpojumu visiem studēt gribētājiem, no 2019.gada 25. jūnija līdz 9. jūlijam, būs iespēja pieteikties studijām, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Lai pabeigtu pieteikumu, nepieciešams veikt reģistrācijas maksu par pieteikuma noformēšanu 35.00 EUR neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Piesakoties augstskolas RISEBA uzņemšanas punktos, reģistrācijas maksu varēs samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu.

2. Pieteikuma apstiprināšana

Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski, Tev no 2. līdz 9. jūlijam ir jāierodas  jebkurā no uzņemšanas punktiem, lai personiski apstiprinātu pieteikumu un uzrādītu nepieciešamos dokumentus:

+ Pasi
+ Atestāta vai diploma oriģinālu ar sekmju izrakstu
+ Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģinālu vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir)
+ Maksājuma uzdevuma izdruka

Ja tas netiek darīts, tad pieteikums netiek apstiprināts.

3. Rezultātu paziņošana

Pirmās kārtas reuzltāti tiek paziņoti 12. jūlijā pēc plkst.15:00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņas un elektroniskās vēstules veidā.

4. Līguma slēgšana

! Ja Tev ir apstiprināta vieta 1. kārtā 1. prioritātē augstskolā RISEBA, tad no 15. - 16. jūlijam Tev ir jādodas uz RISEBA Meža ielu 3 un jānoslēdz līgums, līdzi ņemot dokumentu oriģinālus.

Slēdzot līgumu, neaizmirsti pieteikties arī savai studenta ISIC kartei!

Plašāka informācija par pieteikšanos bakalaura studijām būs pieejama Tavā lietotāja kontā portālā www.latvija.lv.

 ! Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies tava 1. prioritāte, tad studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Lai uzzinātu, kā notiek uzņemšana VUPP 2. kārtai dodies uz šo sadaļu.

 

 

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png