VIAA apmācības strādājošajiem ar ES fondu finansējumu profesionālajā vidusskolā "Victoria"

NĀC MĀCĪTIES Smiltenes tehnikumā!

NĀC MĀCĪTIES profesionālajā vidusskolā "Victoria"

Profesionālajā vidusskolā "Victoria" “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas savu profesionālo prasmju pilnveidošanai un nākošā  soļa karjerā speršanai neatkarīgi no līdzšinējās darba pieredzes un izglītības. Profesionālās apmācību programmas ir izstrādātas ar mērķi palīdzēt strādājošajiem celt savu kvalifikāciju vai pārkvalificēties tādā veidā ceļot savas dzīves kvalitāti. Saturiski programmas ir veidotas, lai tās būtu apgūstamas bez priekšzināšanām un iegūtās zināšanas būtu praktiski pielietojamas uzreiz pēc kursu pabeigšanas.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

 

Izglītības
programma
Iepriekšējā izglītība
Mācību
ilgums
Grupas
lielums
Kopējā mācību maksa*
Līdzmaksā-jums 10%*

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Ražošanas loģistika

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Preču pārvadājumu organizēšana

Bez ierobežojuma

6 mēneši (320 h)

25 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2018. gada novembris

 

Kas var pieteikties?

Strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 17. septembrim!

Dokumentu iesniegšana:

  • RISEBA , Meža iela 3,Rīga,  Informācijas centrā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 19.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: MC@riseba.lv, T.25620068

Dokumentu iesniegšana iespējama arī elektroniski:

1)      jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta VICTORIA (MC@riseba.lv);

vai

2) jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta VICTORIA (MC@riseba.lv).

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās);
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

Pieejamais atbalsts:

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png