Zakriževskas-Belogrudovas "Stresa anatomija" - tagad arī grāmatnīcās

Profesores Dr.psych. Maijas Zakriževskas-Belogrudovas jaunākā grāmata "Stresa anatomija. Metodes un ieteikumi dzīvei un darbam" beidzot nonākusi grāmatu plauktos – grāmatnīcā "Globuss" gan klātienē, gan pasūtot elektroniski ŠEIT.

  Stresa anatomija  

Atsauksmes par grāmatu

Banku augstskolas profesore, Latvijas Zinātnes Padomes eksperte, Dr.oec. Dzintra Atstāja:

"Monogrāfija ir noderīga plašam interesentu lokam (gan nozares profesionāļiem, gan amatieriem). Tā sarakstīta viegli uztveramā, populārzinātniskā valodā, saglabājot, gan profesionālo žargonu, gan profesionālo leksiku un lietišķo izteiksmes stilu. Kopumā ir sniegts apkopojošs pārskats par stresu un piedāvāti noderīgi praktiskie padomi, kas varētu palīdzēt apzināties stresa faktorus, simptomus un izprast stresa pārvarēšanas iespējas, veicinot psihoemocionālo labklājību mikro un makro līmenī."

Latvijas Kultūras akadēmija, pētnieks, Dr.iur., Mg.art., Mg.man. Ivans Jānis Mihailovs:

"Izdevums apkopojoši fiksē mūsdienu uzskatus par stresu, iespējamiem rīcības algoritmiem, risinot ar stresu saistītos problēmjautājumus, tādējādi pamatojot un nostiprinot stresa vadīšanas/menedžmenta apguves nepieciešamību augstākās izglītības iestādēs (pie tam pielāgojot to dažādu studiju programmu specifikai), bet plašāk – mūžizglītībā."

Upsalas universitāte (Zviedrija), Dr.med., MPsych., Mg.sc.sal. Ieva Reine:

"Monogrāfija var kalpot par vērtīgu izziņas materiālu darba devējiem, lai izprastu savu darbinieku vajadzības, kā arī atpazītu riska faktorus vadības līmenī. Materiāls ir pasniegts aizraujošā, viegli uztveramā un realizējamā formā, lai atvieglotu personāla vadības darbu un sasniegtu stresa mazināšanu individuālā līmenī."

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne, profesore Dr. med. Inga Millere:

"Ļoti būtiska monogrāfijas sadaļa it veltīta darba stresa teorijai un stresa pārvarēšanai, apkopojot teorijas par preventīvu stresa pārvaldību un to, kā uzlabot labklājību, lai ikkatrs indivīds spētu īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt, pozitīvi lūkoties nākotnē, kā arī dot ieguldījumu sabiedrībā."

Maija Zakriževska-Belogrudova

Profesore Maija Zakriževska-Belogrudova grāmatas prezentācijā 28. jūnijā. Foto: Aleksejs Meļņiks.

Stresa anatomija

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png