Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv

 

 

Aizstāvētie promocijas darbi 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png