Projektu daļa

ESERAF

Ieguldījums nākotnē

 

Projektu daļas mērķis ir piesaistīt augstskolai Valsts un Eiropas Savienības projektu programmas un to finansējumu, lai pilnvērtīgi izmantotu augstskolas mācībspēku akadēmisko un administratīvo potenciālu, veicinātu zinātnisko pētījumu veikšanu, izmantojot Eiropas un Valsts atbalsta iespējas un nodrošinātu studentu praktisko iemaņu apguvi projektu vadībā.

Piedāvāt Eiropas un Valsts atbalsta iespējas RISEBA studentiem.

Viens no projektu daļas uzdevumiem ir informēt RISEBA mācībspēku akadēmisko un administratīvo personālu, studentus par projektu iespējām.

Darbības jomas

  • Izglītība (mūžizglītība/augstākā izglītība/profesionālā izglītība/tālmācība un citi projekti, kas tieši vai netieši saistīti ar izglītību);
  • Jaunatne (projekti, kas saistīti ar jauniešiem/stipendijas/mobilitāti/apmācības);
  • Uzņēmējdarbības attīstība (modernizēšana/infrastruktūra/jaunas/tehnikas/inventārs/mārketings u.c.);
  • Uzņēmējdarbības uzsākšana;
  • Sadarbība (starpvalstu sadarbība/pieredzes apmaiņa/ārvalstu vizītes/semināri/apmācības/e-bizness);
  • Kultūra (māksla/mūzika/arhitektūra/filmu industrija u.c.);
  • Zinātne un pētniecība;
  • Sociālā joma (Nodarbinātība/sociālā vide/vienlīdzība/līdztiesības/labdarība/pret diskrimināciju/pret vardarbību/sabiedrības integrācija u.c.);
  • Un citas jomas.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png